Foto: Vårgårda pastorat

Fullestads kyrka

Den lilla medeltidskyrkan i Fullestad står kvar - men många gånger har kyrkan hotats. Bränder, storm, förfall och beslut om rivning hör till dess historia men trots det har den räddats gång på gång.

När kyrkan är byggd vet man inte. Sägnen berättar att årtalet 1152 har huggits in i berget intill kyrkan. Kanske är det året då kyrkan byggdes, kanske fanns här först en träkyrka vilket skulle peka på att den nuvarande kyrkan byggdes under mitten av medeltiden.

I slutet av 1600-talet brann kyrkan, men kunde repareras efter gåvor från församlingsborna. På 1800-talet var kyrkan dock förfallen och hade dessutom skadats i en storm. Det bestämdes att den skulle rivas och att en ny gemensam kyrka skulle byggas i Lena. Fullestads kyrka räddades den gången av kapten Bauer på Lagmansholm, men fick fortsätta att förfalla och stod övergiven i 67 år. I början av 1900-talet lät man renovera kyrkan och 1913 kunde den återinvigas.

Kyrkan har fått motta flera gåvor, inte minst från den kyrkliga syföreningen. Gåvorna har resulterat i bland annat orgeln (1962), piano, malmljusstakar, mässhake, nattvardssilver, brudkrona och textilier.

Altartavlan från 1700-talet är målad av mästare Detthlef Ross från Borås. Kyrkan har också en vällingklocka som tidigare tillhört Lagmansholms herrgård.

Lyssna på audioguide om kyrkan

Öppettider och kontakt

Fullestads kyrka är öppen 1 juni-31 augusti 8.00-20.00.

Vårgårda pastorat
Tfn 0322-737 00

Till församlingens hemsida

Hitta hit

Från E20 mellan Alingsås och Vårgårda, kör mot Lagmansholm, passera Lagmansholm och fortsätt mot Fullestad. Senare skyltat mot Fullestads kyrka.

Hitta med Google Maps