Foto: Anna Theander

Fristads kyrka

Rymd och ljus kännetecknar Fristads 1850-tals-kyrka. Redan 30 år tidigare ansågs de tidigare kyrkorna i Fristad och Gingri vara för små och alltför förfallna, varför det så småningom togs beslut om att bygga en ny gemensam kyrka. 

Empirekyrkans ljus kommer från de stora rundbågsfönstren i den rundade korväggen. Byggnadsstilen får anses typisk och representativ för de kända Sandhultsbyggmästarna som var eftertraktade vid denna tid. 

Inventarier i kyrkan

Från den tidigare medeltida kyrkan i Fristad hämtades altaruppsatsen från mitten av 1700-talet. Den föreställer Kristus på korset och fick en ny förgylld ram 1852.

Predikstolen är från 1850 och tillverkad av Lars Hansson, Rångedala. Målningarna i jugendstil, främst i fönsternischer men också runt altartavlan och i taket, utfördes av John Hedaeus och Gösta Hallencreutz i samband med renoveringen 1916. 

Lägg märke till kyrkans träskulpturer! I koret finns en madonna av Eva Spångberg, som också gjort krucifixet på altaret. Längst bak i kyrkan hittar man Ivar Lindecrantz skulpturer föreställande bibliska personer: Stefanus, Paulus, Mose och Elia.

Kyrkogårdsvandring

På kyrkogården finns möjlighet att gå en kulturvandring. Ett tryckt häfte och karta finns i kyrkan.

Lyssna på audioguide om kyrkan

hitta hit

Från Borås, kör väg 42 mot Fristad. I Fristad, tag höger i rondellen ut på Nya Kyrkvägen. Kyrkan ligger på vänster sida efter 1 kilometer.

Från Ulricehamn/riksväg 40, kör av mot Fristad, följ skyltar mot Fristad. Kyrkan ligger 1 kilometer före Fristads centrum.

Hitta med Google Maps