Foto: Anna Theander

Finnekumla kyrka

Finnekumla kyrka byggdes redan på medeltiden, även om kyrkan sedan dess har byggts om och till.

Sitt nuvarande utseende fick kyrkan på 1800-talet. Då byttes taket ut och det tidigare målade innertaket fick flytta på sig. En del av bräderna användes till nytt golv, men några av dem finns fortfarande kvar i tornet bakom den stora medeltida kyrkklockan!

Inventarier i kyrkan

Dopfunten från slutet av 1100-talet är gjord av Mäster Andreas – det står till och med i runskrift längst ner på funten ”Andreas har gjort mig”.

Bland inventarierna märks också ett penningskrin från 1600-talet, konstruerad med två lås, ett slags tidigt ”kombinationslås” som krävde två kyrkvärdar för att skrinet skulle kunna öppnas. Här finns även en måttlikare från 1700-talet – folk skulle nämligen kunna gå till kyrkan för att kontrollera att de hade rätt mått på sina (och knallarnas!) aln- och fotmått.

Krucifixet på altaret är skänkt av grevinnan Signe Sparre och hon och hennes make Carl Georg Sparres grav finns på kyrkogården, strax öster om kyrkan. I graven vilar också deras dotter, författarinnan Birgit Th. Sparre, som bland annat skrev om ”Gårdarna runt sjön”.

 Lyssna på audioguide om kyrkan

Öppettider och kontakt

Finnekumla kyrka är öppen 15 juli-4 augusti kl 15.00-19.00. Musikunderhållning tisdagar och torsdagar kl 19.00. Utställning om Birgit Th. Sparre pågår under denna tid.

Ulricehamns pastorat
Tfn 0321-28 300

Till församlingens hemsida

hitta hit

Från väg 157 mellan Ulricehamn och Gällstad, kör mot Vegby, tag vänster mot Länghem, följ sedan skylt mot Finnekumla.

Från Borås: Kör mot Gällstad, efter Hulu och Fästeredssund, sväng mot Åsundsholm. Fortsätt 2,5 km förbi Åsundsholm. Kyrkan ligger på vänster sida.

Hitta med Google Maps