Foto: Anna Theander

Eriksbergs gamla kyrka

Den gamla kyrkan i Eriksberg saknar torn och förmedlar fortfarande en känsla av medeltid. Kyrkan byggdes i mitten av 1100-talet och stoltserar med unika romanska målningar i koret och kring triumfbågen.

Predikstolen är en av de äldsta bevarade i landet och signerad J.A.J 1574. Fragment av de romanska 1100-talsmålningarna finns fortfarande kvar.

På 1930-talet gjordes en omfattande restaurering för att i möjligaste mån återställa det medeltida intrycket. Då togs det tidigare igenmurade absidfönstret, med sin ovanliga himlatrappa, fram igen.

I kyrkan fanns en gång ett relikskrin, skänkt av biskop Bengt den gode. Idag förvaras skrinet på Statens historiska museum i Stockholm men en kopia av skrinet finns i kyrkan.

Eriksbergs gamla kyrka har av tradition kopplats till Eriksätten, till vilken hörde bland annat Erik den helige (Erik Jedvardsson) och dennes barnbarnsbarn Ingeborg Eriksdotter, som var Birger Jarls första hustru. Kanske var detta ättens födelseort och kanske var det rentav Erik den helige själv som lät uppföra kyrkan?

På 1880-talet uppfördes en ny kyrka i Eriksberg och den gamla fick stå och förfalla under ett antal år innan den började användas igen på 1920-talet, parallellt med den nyare.

Lyssna på audioguide om kyrkan

Öppettider och kontakt, Eriksbergs gamla kyrka

Eriksbergs gamla kyrka är öppen: 
1 maj-1 september 9.00-19.00.

I närheten:
Sankta Brigidas källa.

Mat & fika:
Crea Diem Bokcafé (10 km)

Information & guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.

Tillgänglighet:
Kyrkan är tillgänglig med rullstol. Toalett finns. Handikappsanpassad toalett i vaktmästeribyggnaden vid Eriksbergs nya kyrka.

Kontakt: 
Herrljunga pastorat
Tfn: 0513-201 00
e-post: herrljunga.pastorat@svenskakyrkan.se

Hitta hit

Från vägen mellan Annelund och Falköping, följ skyltar mot Eriksberg och ”Kyrka”.

Hitta med Google Maps