Foto: Herrljunga pastorat

Eggvena kyrka

Utanför Herrljunga ligger Eggvena kyrka som tros vara från 1100-talet eller möjligen senast 1200-talets början.

Eggvena kyrka byggdes under tidig medeltid, möjligen redan på 1100-talet. Från den tiden är i alla fall det processionskors i brons som kyrkan har i sin ägo.  

På 1700-talet utvidgades kyrkan åt öster och väster. Den gamla klockstapeln ersattes då av det låga trätornet. 

1936 sattes den tidigare altartavlan, skuren i trä på 1700-talet, på plats igen efter att ha hittats på kyrkvinden. Samtidigt flyttades 1200-tals-dopfunten fram efter att ha tjänstgjort som fot till predikstolen.

En stor renovering gjordes på 1950-talet och även 2008-2009, då trägolvet togs bort och ersattes med sten från originalgolvet och natursten från Kinnekulle. Kyrkan målades då också om invändigt.

Lyssna på audioguide om kyrkan

Öppettider och kontakt, Eggvena Kyrka

Eggvena kyrka är öppen
1 juli-14 juli, måndag-fredag 10.00-17.00. 

Mat & fika:
Flertal caféer och restauranger i Herrljunga, 9 km.

Information & guidning:
Informationsmaterial finns i kyrkan.

Tillgänglighet:
Kyrkan är tillgänglig med rullstol (grovt grus i gångarna på kyrkogården). Större toalett med bred dörr finns utanför kyrkan.

Kontakt:
Herrljunga pastorat
Tfn: 0513-201 00
e-post: herrljunga.pastorat@svenskakyrkan.se

Hitta hit

Från väg 181 mellan Herrljunga och Vårgårda, följ skylt mot Eggvena.

Hitta med Google Maps