Foto: Vårgårda pastorat

Algutstorps kyrka

Den lilla medeltida Algutstorps kyrka ligger vackert strax utanför Vårgårda. En brynsten för svärdslipning sitter inmurad på utsidan av korväggen!

Öppettider och kontakt

Öppettid: juni, juli och augusti, klockan 8.00-20.00.

Vårgårda pastorat
Tfn: 0322-737 00

Till församlingens hemsida

Algutstorps kyrka ligger vackert på en höjd vid Säveån och byggdes troligen på 1200-talet. Från början var kyrkan bara hälften som stor som idag – i mitten av 1700-talet byggdes den ut och restaurerades.  

Kyrkans äldsta föremål är den medeltida dopfunten. Kyrkklockan gjöts på 1530-talet.  

Uret i koret tillverkades och skänktes till kyrkan av Sven Anders Hwarfner. På korets södra vägg finns en inramad mässhake i atlassiden från 1600-talet.  

Orgelverket från 1990 har 15 stämmor.  

Lägg också märke till den inmurade brynstenen på utsidan av korväggen.

Lyssna på audioguide om kyrkan

Hitta hit

Från Vårgårda: från E20 söder om Vårgårda, ta väg 42 mot Borås. Kyrkan ligger utmed vägen.

Hitta med Google Maps