Kyrkrundan i Sjuhärad

Kyrkrundan.se har upphört. Info om kyrkornas öppettider under sommaren hittar du under respektive församlings eller pastorats webbplats.

Om Kyrkrundan

Kyrkrundan var ett samarbete mellan nio pastorat i två stift. Området är Sjuhärad i Västergötland. Det handlar om sommaröppna kyrkor men också om att tillgängliggöra, berätta om och sprida information om kyrkorummet och det kulturarv som våra kyrkor tillhör.