Svenska kyrkans logotyp
Start Svenska kyrkan Att rösta Att ställa upp Valresultat Ladda ned Kontakt
Vad röstar man till?
Vem får rösta? Hur?
Var kan man rösta?
Förstagångsväljare
Att personrösta
Om du saknar röstkort
Vilka kan du rösta på?
Kortfakta om valet
Länkar
Att rösta

 

Var kan man rösta?
Vallokal
Särskilt röstmottagningsställe
Expeditioner för förhandsröstning

Om förhandsröstning med mera

Brevrösta i Sverige eller från utlandet


Röstning på valdagen kan ske i den vallokal som anges på röstkortet eller på ett särskilt röstmottagningsställe i församlingen eller samfälligheten (om församlingen tillhör en samfällighet). Om man inte har möjlighet att rösta på valdagen kan man förhandsrösta eller budrösta.

Vallokal
Röstningen i vallokal sker på samma sätt som tidigare. Alla vallokaler ska hållas öppna kl. 18-20. Dessutom hålls vallokalerna öppna minst fyra timmar mellan kl. 9-18, om det inte finns särskilda skäl. Lokalerna ska vara stängda under tiden för församlingens huvudgudstjänst.
Klockan 20 avslutas valet över hela landet.
Varje valdistrikt har en vallokal där de röstberättigade som tillhör det valdistriktet kan rösta på valdagen.

Vallokaler


Särskilt röstmottagningsställe
Särskilda röstmottagningsställen kan endast användas av de röstande som tillhör församlingen eller församlingarna i samfälligheten. Ett särskilt röstmottagningsställe inrättas till exempel om det är ett alltför långt avstånd till en vallokal eller till en expedition där förhandsröstning kan ske.


Expeditioner för förhandsröstning - för sent nu
Alla som är röstberättigade ska kunna förhandsrösta om så önskas. Detta kan ske på vilket som helst av pastoraten i landet på deras expeditioner.

Förhandsröstning på expedition ska ske från och med måndagen i veckan före valveckan till och med onsdagen i valveckan.

 

Mer om hur man röstar

 

 
     
För frågor eller synpunkter, kontakta kyrkokansliet på
info@svenskakyrkan.se