Kyrkovalet

Prata med oss

Kontakt

Kyrkovalet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vilka kan jag rösta på?

Funderar du på hur du ska rösta i kyrkovalet? Här hittar du information och kan söka bland nomineringsgrupper och kandidater att rösta på.

Den 17 september 2017 är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år rösta. I kyrkovalet väljer du de personer som ska få ditt förtroende att styra kyrkan de kommande fyra åren.

Vad väljer jag till?

Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Val till kyrkofullmäktige – ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar, i ditt pastorat.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet – regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet – nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Se filmen nedan som förklarar hur kyrkovalet fungerar ( 2:03 min)

Vilka kan jag rösta på i kyrkovalet?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. 

Det går också bra att personrösta. På valsedeln kan du kryssa för upp till tre personer som du helst vill se valda.

ÄR JAG RÖSTBERÄTTIGAD?

För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen.

För Kyrkovalet 2017 innebär det att uppgifterna togs ut ur Kyrkobokföringen den 18 augusti 2017. Så senast den 18 augusti skulle alltså dina uppgifter om medlemskap funnits i Kyrkobokföringen för att du ska få rösta.

Cirka 5,2 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2013 röstade 700 000 medlemmar.