Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vad vill nomineringsgrupperna i kyrkomötet?

Snart är det kyrkoval och du har kanske börjat fundera på hur du ska rösta. Valet till nationell nivå görs till kyrkomötet, men vad vill egentligen de olika nomineringsgrupperna med Svenska kyrkan? För att ge dig lite överblick har vi ställt tre frågor till dem. Här kan du läsa deras svar.

Den 17 september är det kyrkoval och alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år får rösta. Valet görs på tre nivåer: till kyrkofullmäktige som är den lokala nivån, till stiftsfullmäktige som är den regionala nivån och till kyrkomötet som är den nationella nivån.

I kyrkomötet finns 15 nomineringsgrupper som du kan rösta på, men vad vill de egentligen med Svenska kyrkan? För att hjälpa dig att få lite överblick har vi ställt tre frågor till alla nomineringsgrupperna. Här kan du läsa vad de svarar och också klicka dig vidare till deras egna webbplatser för mer information.

Våra frågor:

  • Vilka är de tre viktigaste frågorna för er nomineringsgrupp?
  • Varför tycker ni att väljarna ska rösta på er och inte på någon annan nomineringsgrupp?
  • Vilken är enligt er nomineringsgrupp Svenska kyrkans viktigaste utmaning och hur ska den bemötas?