Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tre frågor till Vägen

Inför kyrkovalet den 17 september har vi ställt tre frågor till alla nomineringsgrupper i kyrkomötet. Läs vad nomineringsgruppen Vägen vill.

1. Vilka är de tre viktigaste frågorna för er nomineringsgrupp?

Vi vill att våra medmänniskor ska växa i tro och med glädje arbeta för skapelsens framtid. Våra tre viktigaste frågor är därför:

  • Medmänniskan (diakoni)
  • Växandet i tro (gudstjänst)
  • Skapelsen (miljö)

2. Varför tycker ni att väljarna ska rösta på er och inte på någon annan nomineringsgrupp?

Namnet Vägen syftar på Kyrkans Herre, som är "vägen, sanningen och livet" (Joh 14:6). Vägen är också en beteckning på de första kristna i Apostlagärningarna 9:2. Det är ett namn som ställer Kristus i centrum.

Vi är en grupp med ett mångsidigt program, som i hög grad både berör det inomkyrkliga livet och ett aktivt samhällsengagemang. Vägen är dessutom helt fritt i förhållande till parti- eller blockpolitik.

3. Vilken är enligt er nomineringsgrupp Svenska kyrkans viktigaste utmaning och hur ska den bemötas?

Kyrkan som Jesu efterföljare är kallad att vara ett salt på jorden och ett ljus i världen.

Kyrkan ska utan fruktan stå upp för såväl skapelsen som för mänskliga rättigheter och goda sociala strukturer. Näringen till detta engagemang finns i gudstjänsten och i den kristna gemenskapen.

Svenska kyrkan har gjort en fin insats för asylsökande och nyanlända med olika former av sociala och praktiska kontakter. Nu har hon en viktig roll att spela genom att vara förbindelselänk i det fortsatta integrationsarbetet, såsom bostad och arbete.

Nyanlända med kristen bakgrund, liksom konvertiter, ska känna att Kyrkan ställer upp för dem.

Tillbaka till alla nomineringsgrupper

Till Vägens egen webbplats. När du klickar på den här länken lämnar du Svenska kyrkans webbplats.