Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tre frågor till Trygghetspartiet

Inför kyrkovalet den 17 september har vi ställt tre frågor till alla nomineringsgrupper i kyrkomötet. Läs vad nomineringsgruppen Trygghetspartiet vill.

1. Vilka är de tre viktigaste frågorna för er nomineringsgrupp?

  • Svenska Kyrkan måste vara mer tydlig i sin ekonomiska redovisning till medborgarna genom att informera i olika media under mandatperioden. Det är grunden till att människor får en inblick i vad de får för sin inbetalda kyrkoskatt och därmed skapar man ett fötroende som leder till att kyrkan får behålla och även får fler att tillhöra kyrkan. Medborgarna ser och känner att de är delaktiga.

2. Varför tycker ni att väljarna ska rösta på er och inte på någon annan nomineringsgrupp?

Trygghetspartiet ställer sig inte bakom en nedrustning av olika verksamheter inom Svenska kyrkan i syfte att spara pengar. Detta är ett negativt förfarande, utan vår uppfattning är att Svenska kyrkan ska vara positiv och satsa på olika verksamheter för ungdom äldre med flera.

Svenska kyrkan ska inte göra det svårt för människor att höra Guds ord utan verksamheterna ska vara till för alla. Med dessa åtgärder är vår tro att fler återkommer till Svenska Kyrkan genom en tydlighet och öppenhet.

3. Vilken är enligt er nomineringsgrupp Svenska kyrkans viktigaste utmaning och hur ska den bemötas?

Öppenhet, tydlighet och att lyssna på människorna, och tydligt satsa och redovisa de satsningar som kyrkan gör. Då tror Trygghetspartiet att Svenska kyrkan har en framtid.

Tillbaka till alla nomineringsgrupper

Till Trygghetspartiets egen webbplats. När du klickar på den här länken lämnar du Svenska kyrkans webbplats.