Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tre frågor till Gröna kristna

Inför kyrkovalet den 17 september har vi ställt tre frågor till alla nomineringsgrupper i kyrkomötet. Läs vad nomineringsgruppen Gröna kristna vill.

1. Vilka är de tre viktigaste frågorna för er nomineringsgrupp? 

  • Medkännande. Jesu kärleksbudskap är rättesnöret. Alla är olika men lika värda. Kyrkan ska vara tillgänglig, alla ska kunna känna sig välkomna. All konfirmation och all barn/ungdomsverksamhet ska vara gratis. I nattvarden är vi alla ett, den ska vara alkoholfri och glutenfri. Andligt och etiskt växande.
  • Dialog och samverkan. Både inom kyrkan och utåt! Religionsdialog medverkar till fredlig samexistens. Kyrkan ska öka samverkan med hjälporganisationer, nationella minoriteter, skolor mm. Guds hus i Fisksätra är ett föredöme i freds- och försoningsarbete.
  • Miljö och hållbarhet. Vi vill att kyrkan ska vara ett föredöme, vårda och värna Guds skapelse. Alla församlingar ska nå miljödiplomering.

2. Varför tycker ni att väljarna ska rösta på er och inte på någon annan nomineringsgrupp?

Vi är en ny nomineringsgrupp, grundad enbart ur vårt engagemang för Svenska Kyrkan. Vi är oberoende, engagerade och de flesta av oss har lång erfarenhet av demokratiskt arbete i ideella föreningar. Vi brinner för våra frågor och vi tror på SAMARBETE. Vi är i alla åldrar, unga och gamla. Vi finns inom Svenska Kyrkan på olika sätt, som kyrkvärdar, ikonmålare, ideella, anställda och i Svenska Kyrkans Unga.

Gröna Kristna har med framgång och uppskattning verkat i ett antal församlingar, ett exempel är Gröna Kristna i Nacka som genomdrivit 200m2 solfångartak på Älta krematorieanläggning, en såväl ekonomiskt som miljömässigt lönsam investering.

Vi vill all kyrkans verksamhet och lokaler ska vara alkoholfria.

3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste utmaning, och hur ska den bemötas?

Vi vill att nomineringsgrupperna ser varandra som samarbetspartner och komplement, inte konkurrenter.

Kyrkan ska öppna för fler sökare och besökare via vidgad delaktighet, nya former. Kyrkan måste möta behoven såväl i form som innehåll. När människor blir berörda strömmar de till. Det finns många goda exempel. Kyrkans forskningsavdelning är viktig.

Kyrkan är en värdefull motvikt i en alltmer materialistisk värld, därför bör kyrkans lokaler användas även till arrangemang i samverkan med olika kulturella föreningar och hjälporganisationer, allt alkoholfritt. Kyrkans pengar ska aktivt placeras etiskt.

Medkännande och samverkan är vägen framåt mot en socialt och ekologiskt uthållig värld och kyrka.

Tillbaka till alla nomineringsgrupper

Till Gröna kristnas egen webbplats. När du klickar på den här länken lämnar du Svenska kyrkans webbplats.