Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tre frågor till Fria liberaler i Svenska kyrkan

Inför kyrkovalet den 17 september har vi ställ tre frågor till alla nomineringsgrupper i kyrkomötet. Läs vad nomineringsgruppen Fria liberaler i Svenska kyrkan vill.

1. Vilka är de tre viktigaste frågorna för er nomineringsgrupp?

  • En öppen och fördomsfri kyrka med rikt gudstjänstliv där musiken är prioriterad.
  • Kyrkans diakonala kallelse till socialt ansvar med plats för fler ideella insatser.
  • Ökad kunskap om kristen tro hos barn och unga.

2. Varför tycker ni att väljarna ska rösta på er och inte på någon annan nomineringsgrupp?

FiSK är en nomineringsgrupp med tydlig profil samtidigt som program och arbetskultur ger utrymme för självständiga betoningar utifrån den gemensamma inriktningen. FiSK utgår från liberala och frisinnade värderingar samtidigt som nomineringsgruppen vill ge utrymme för personligt engagemang. Viktigt är att anställda, ideellt engagerade och förtroendevalda i kyrkan agerar med en öppen och välkomnande attityd till alla människor.

3. Vilken är enligt er nomineringsgrupp Svenska kyrkans viktigaste utmaning och hur ska den bemötas?

Frågor om kyrkotillhörighet i relation till ökande antal utträden är en stor utmaning och ett viktigt område att jobba vidare med. Den allra viktigaste faktorn för detta är att Svenska kyrkan, med tron på Jesus Kristus som vägledning, fortsätter att ta ansvar för en generös medmänsklighet i samhälle och värld och i alla lägen tar ställning för människovärde och plats för det heliga i vår värld.

Tillbaka till alla nomineringsgrupper

Till Fria liberaler i Svenska kyrkan:s egen webbplats. När du klickar på den här länken lämnar du Svenska kyrkans webbplats.