Trängsel av människor i rörelse.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Nomineringsgrupper som redan finns

Ditt stift kan hjälpa dig att få veta vilka nomineringsgrupper som finns representerade i kyrkofullmäktige, stift eller kyrkomötet där du bor. Om du vill ställa upp i en nomineringsgrupp kontaktar du dem direkt. De berättar mer om hur du gör för att ställa upp tillsammans med dem.

Lappar i hand

Bilda ny nomineringsgrupp

För att bilda en ny nomineringsgrupp krävs ett antal stödpersoner som vill stödja er registrering. Ni behöver också kandidater som vill ställa upp och som är valbara.