Meny

Beställa valsedlar

Din nomineringsgrupp ansvarar för att beställa era valsedlar. Ni ska sedan leverera valsedlarna till den lokala valnämnden senast 18 dagar innan röstningen börjar. Valnämnden ansvarar sedan för att placera ut valsedlar för samtliga nivåer i vallokalerna.

Beställ valsedlar i god tid 

Kyrkostyrelsen levererar blanka valsedlar till alla vallokaler och röstningslokaler. De kan också trycka valsedlar till din nomineringsgrupp. Kyrkostyrelsen behöver få en sådan beställning i god tid innan valet, och er nomineringsgrupp står för kostnaden. 

Du som beställt valsedlar från kyrkostyrelsen får dem levererade i juni–juli 2021.  

Sök bidrag för valsedelskostnader  

Ni kan söka bidrag för att bekosta trycket av valsedlar. I pastorat och i församlingar som inte ingår i pastorat beslutar pastoratet eller församlingen om eventuella bidrag för nomineringsgrupper som deltar i valet till kyrkofullmäktige. Stiftsstyrelsen beslutar när det gäller val till stiftsfullmäktige. Kyrkomötet beslutar när det gäller val till detta.