Kandidatlistorna klara till kyrkovalet

Nyhet Publicerad Ändrad

Vem kan jag rösta på i kyrkovalet? Med två månader kvar till kyrkovalet den 19 september är alla grupp- och kandidatlistor klara. Åldersgränsen för att kunna bli invald är 18 år.

Idag publiceras alla nomineringsgrupper och kandidater på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Det går att söka antingen efter postnummer eller via stift, kommun eller församling.

Genom kyrkovalet får medlemmarna möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska vara med och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren.

– Det är ett otroligt engagemang med cirka 600 nomineringsgrupper med nästan 27 000 unika personer som kandiderar, säger Anki Bondesson, kyrkovalsledare på valkansliet.

Kyrkovalet äger rum under pågående pandemi. Under ett drygt års tid har valkansliet arbetat med att säkerställa att valet kan genomföras på ett tryggt sätt. I samråd med Folkhälsomyndigheten har extra utrustning till val- och förtidsröstningslokaler tagits fram. Det handlar om tydliga rutiner, plexiglasskydd och visir för personalen, bland annat.

 – För att undvika trängsel på valdagen uppmuntrar vi även till att förtidsrösta och brevrösta, säger Anki Bondesson. Förtidsröstningen pågår från 6 september till och med valdagen den 19 september.

Fakta
Kyrkovalet handlar om vad Svenska kyrkan ska vara och göra. Det kan bland annat handla om hur gudstjänstlivet ska se ut, om barnverksamhet i församlingen och hur hög kyrkoavgiften ska vara.

Röstberättigad i kyrkovalet är den som fyllt 16 år (senast på valdagen), är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige. Medlemskap måste vara registrerat senast 13 augusti. Därefter tas röstlängden ut.
Nästan 5 miljoner röstberättigade har chansen att rösta i de tre valen: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.
Röstkortet kommer till folkbokföringsadressen senast den 1 september 2021.
Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 6 september till och med valdagen, den 19 september.