Foto: Magnus Aronson /Ikon

Drygt 5 miljoner röstberättigade

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi har gjort ett uttag per 1 oktober för att se hur många röstberättigade det är i kyrkovalet 2021 och landat på strax över 5 miljoner.

Ett uttag på antal röstberättigade har gjorts den 1 oktober. Detta uttag ligger bland annat till grund för beslut om rätt antal ledamöter i kyrkofullmäktige. Om kyrkofullmäktige beslutar att antalet ledamöter ska ändras, ska beslutet ha anmälts till stiftsstyrelsen senast den 1 mars 2021.