Grupp- och kandidatsystemet

Grupp- och kandidatsystemet är det it-stöd som används vid registrering av nomineringsgrupper, kandidater och valsedelsbeställningar.

I systemet registreras också nomineringsgruppernas kontaktuppgifter liksom gruppens ombud och övriga uppdrag.

Informationen i Grupp- och kandidatsystemet ligger till grund för den grupp- och kandidatförteckning som ska finnas i varje vallokal och röstningslokal samt för den externa visningen av nomineringsgrupper och kandidater på webben för allmänheten.