Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Din röst väger tungt i kyrkovalet

Snart är det kyrkoval. Den 17 september får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år rösta. Men varför ska man rösta i kyrkovalet, spelar det egentligen någon roll? ”Ja, med din röst har du möjlighet att påverka hur kyrkan utvecklas och din röst väger tungt”, säger Kyrkomötets ordförande, Karin Perers.

Öppen förskola, gemenskap för äldre, integration av nya svenskar, stöd till människor i sorg, kris eller utsatthet. Utöver att fira gudstjänst gör Svenska kyrkan mycket av det som många tycker är viktigt när samhällets funktioner inte riktigt räcker till. Alla som vänder sig till kyrkan får del av besluten i kyrkan, därför har kyrkovalet större betydelse än vad många kanske tror.

- Kyrkovalet är den största manifestationen för demokrati i vårt land, vid sidan av de formella valen till samhällets beslutande organ. Nära 700 000 människor röstade i senaste kyrkovalet 2013. Ändå är det bara cirka 13 procent av alla kyrkotillhöriga. Varje röst väger därför mycket tungt, säger Karin Perers.

Kyrkan behöver förtroendevalda med olika erfarenheter

Sedan 2013 är hon ordförande för Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Sitt första förtroendeuppdrag fick hon när hon som mycket ung flyttade till Stockholm. Då bidrog Svenska kyrkan till hemkänsla i storstaden, och hon valdes in i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Sofia församling på Södermalm.

- Det som kännetecknar Svenska kyrkan är det delade ansvaret mellan demokratiskt valda och kyrkans vigda teologer. Som folkkyrka behöver Svenska kyrkan förtroendevalda i olika åldrar och med många olika erfarenheter, säger hon.

Alla har möjlighet att påverka

Det som lockande Karin Perers då, och fortfarande lockar, är att få vara med och påverka inriktningen på kyrkans arbete. Men det är inte nödvändigt att vara förtroendevald för att påverka, det räcker med att rösta i kyrkovalet.

- När du röstar kan du påverka vilka som ska vara med i kyrkofullmäktige som styr inriktningen på verksamheten i din församling där du bor. Du kan påverka vilka som ska vara med i stiftsfullmäktige som styr inriktning på verksamheten i ditt stift, och du kan påverka vilka som ska tillhöra Kyrkomötet som styr förutsättningarna för Svenska kyrkans verksamhet i både Sverige och utlandet, fortsätter hon.

Ta tillvara din röst

Att använda sin möjlighet att påverka handlar alltså om att ta reda på vad kandidaterna till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte vill med kyrkans verksamhet. När du vet det, kan du lägga din röst på den eller dem som vill arbeta för det som är viktigt för dig och det du värdesätter. Att inte ta tillvara sin röst, är att lämnar walk over och låta andra bestämma.

- Eftersom varje röst väger så tungt, kan resultatet bli att kyrkan får andra beslutsfattare och därmed annan inriktning än den som ”soffliggaren” hoppas på, säger Karin Perers.

Hennes egna förhoppningar inför kyrkovalet är att kyrkans vägval och sakfrågor ska stå i fokus och att många ska engagera sig och rösta.

 

 

Så fungerar demokratin i kyrkan

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år har rätt att rösta i kyrkovalet, och får en inbjudan med röstkortet.

 

Genom direkta val väljs kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet, som är kyrkans parlament, lokalt, regionalt och på nationell nivå.

 

Kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet styr kyrkans verksamhet genom olika beslut om hur budgeten ska användas och vilken inriktning verksamheten ska ha. De väljer också kyrkoråd, stiftsstyrelse och kyrkostyrelse som tillsammans med kyrkoherde eller biskop har ansvar för att demokratiska beslut fullföljs.

 

Alla som vill får bilda nomineringsgrupper som presenterar kandidater till fullmäktigen och kyrkomötet. Kandidaterna ska senast på valdagen fylla 18 år.

 

Den som röstar i kyrkovalet kan lyfta fram tre kandidater på den lista som hen har valt genom att sätta kryss.

 

Läs mer om kyrkovalet på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Vad tycker du att kyrkan ska göra?

Här kan du läsa om några vanliga verksamheter i Svenska kyrkan.