Blanketter för nedladdning

Här kan du ladda ner blanketter för exempelvis kandidatförklaring, intyg om valsedelskostnad och anmälan om nytt ombud/ersättare.

Viktig information om kandidatförklaringen

Kandidatförklaringen ska lämnas på den blankett som tillhandahålls av kyrkostyrelsen. Blanketten har två sidor, varav sida 2 innehåller information om personuppgiftsbehandling m.m. Blanketten ska egenhändigt skrivas under på sidan 1 av kandidaten och i original skickas in dubbelsidigt. Det är viktigt att båda sidor av blanketten finns med för att stiftsstyrelsen ska kunna säkerställa att kandidaten utöver medgivandet på sida 1 också har tagit del av informationen om personuppgiftshanteringen samt sekretessavståendet som finns på sid 2 på blanketten.
 

Kandidatförklaringen kan också skickas in på två sidor, den ska då vara i hophäftad, med kandidatens signatur på sid 2.
 

För det fall att endast sidan 1 har skickats in kan det uppstå problem för Svenska kyrkan med att visa för en tillsynsmyndighet att kandidaten verkligen har tagit del av den informationen som finns på sidan 2 i blanketten.
 

För att minska risken för att det i efterhand ska uppstå problem för stiftet och Svenska kyrkan att visa att kandidaten tagit del av nämnda information – om inte båda sidor av blanketten skickats in i original på så sätt som angivits ovan – måste stiftet på annat lämpligt sätt säkerställa att kandidaten tagit del av denna information. För att undvika detta ber vi er att hjälpa Svenska kyrkan genom att noggrant säkerställa att de kandidatförklaringar som skickas in till stiftsstyrelsen uppfyller de krav som gäller och som redovisats ovan.

Så här laddar du ner dokument

I vissa webbläsare får man inte automatiskt upp alternativet att skriva ut, istället öppnas dokumentet i en ny flik i webbläsaren. För att skriva ut, gå upp till Meny, välj Arkiv och Skriv ut.