En ung tjej spelar på en kyrkorgel.
Foto: Johannes Frandsen

Orgeln – kulturarvet som kan bli barnens väg in i musiken

Orgeln är världens största musikinstrument. I Sverige finns 3 400 unika orglar. Svenska kyrkan vill öka intresset för yrket kyrkomusiker, för kyrkorgeln och för orgelmusik, bland annat genom undervisning och aktiviteter med orgel för barn.

Varje orgel är unik

Orgeln har stor betydelse för musiken i Svenska kyrkans gudstjänster, som konsertinstrument och som bärare av en kristen europeisk musiktradition. Sverige är det land som har flest orglar per capita i hela världen.

I Sverige finns ovanligt många orglar från 1700-talet, ett ganska okänt kulturarv. Varje orgel är ett unikt instrument som byggs och anpassas till de olika specifika kyrkorummen.

Kyrkomusikern är viktig för musiklivet i glesbygden

Det finns cirka 2 100 professionella kyrkomusiker i Svenska kyrkan med en geografisk spridning över hela landet, i såväl glesbygd som storstäder.

I glesbygdskommuner är kyrkomusikern ofta den enda professionella musikern och blir navet i det lokala musiklivet. Kyrkan och samhället kan samverka på ett bra sätt med varandra genom musiken.

Barn får möta musiken genom kyrkan

Under de närmsta tio åren kommer Svenska kyrkan behöva ytterligare omkring 700 kyrkomusiker, både kantorer och organister.

För att väcka intresset för kyrkorgeln och yrkena kantor och organist undervisar många kyrkomusiker i orgelspel för barn. Det anordnas också läger och andra aktiviteter i församlingar och stift för barn och unga.

Se kalenderhändelser med orglar i Svenska kyrkan.

Någon i svart kavaj spelar orgel.

Kyrkomusiker

Lockas du av musikens många uttryck i gudstjänster, konserter, instrument eller sång? Vill du vara ledare i Svenska kyrkans största frivilligverksamhet – körer för stora och små? Är du intresserad av pedagogik och möten med människor i både glädje och sorg? Gillar du att spela orgel? Kyrkomusikeryrket är omfattande och spännande.

Nästa generations organister fostras på Mellansels folkhögskola

Kantor är ett bristyrke, men Härnösand stift har klurat ut nya sätt för att locka unga att börja spela. Orgelläger för barn och unga på Mellansels folkhögskola är en viktig del av satsningen på att trygga tillväxten av kantorer.

Ung Musikplats

Ung Musikplats är ett helhetsgrepp kring arbetet med musicerande barn och unga i Svenska kyrkan.

Orgelkids, pedagogiskt program där barn bygger orglar

Den tvåstämmiga ombyggbara do-orgeln, med två oktavers tonomfång byggs ihop av fem barn på under en timma.