Flera barn samlade kring en enkel orgel de bygger själva.
Foto: www.orgelkids.nl

Orgeln – kulturarvet som kan bli barnens väg in i musiken

Orgeln är världens största musikinstrument och runt om i Sverige finns 3 400 unika orglar. Svenska kyrkan vill öka intresset för yrket kyrkomusiker, för kyrkorgeln och för orgelmusik, bland annat genom orgelsagor och orgelundervisning för barn.

Orgeln har stor betydelse för musiken i Svenska kyrkans gudstjänster, som konsertinstrument och som bärare av en kristen europeisk musiktradition. Sverige är världens orgeltätaste land per capita! 

Varje orgel är unik

I Sverige finns ovanligt många orglar från 1700-talet, ett ganska okänt kulturarv. 

Marit Torkelson
Marit Torkelson

– Varje orgel är ett unikt instrument som byggs och anpassas till de olika specifika kyrkorummen. Orgelns historia har sina rötter i antiken och representerar ett materiellt och immateriellt kulturarv. Kyrkomusikerna bär dessa traditioner och utvecklar dem vidare inför framtiden, säger Marit Torkelson, handläggare för kyrkomusik vid Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala.

Kyrkomusikern är viktig för musiklivet i glesbygden

Marit berättar att det finns cirka 2 100 professionella kyrkomusiker i Svenska kyrkan med en geografisk spridning över hela landet, i såväl glesbygd som storstäder. I glesbygdskommuner är kyrkomusikern ofta den enda professionella musikern och blir navet i det lokala musiklivet. Kyrkan och samhället i övrigt kan samverka på ett konstruktivt sätt med varandra genom musiken. 

Under de närmsta tio åren behöver Svenska kyrkan ytterligare omkring 700 kyrkomusiker, både kantorer och organister.

Barn får möta musiken genom kyrkan

För att väcka intresset för kyrkorgeln och yrkena kantor och organist undervisar många kyrkomusiker i orgelspel för barn. På olika håll i Sverige satsar Svenska kyrkan på musik av och med barn till exempel i ung musikplats i Linköping och under orgelläger i Mellansel.

Marit säger att Svenska kyrkan måste förstå betydelsen av att barn får utveckla sin sångförmåga och sitt musicerande.  

-  Musiken är ett sätt att gestalta livet. Genom musiken kan barn uttrycka och kanalisera känslor. Musiken har också en stark koppling till lärandet och inte minst till språkutvecklingen. Musicerandet stärker känslan av samhörighet bland barn och unga och lyfter samtidigt den enskilda individen, säger Marit Torkelson.

Barn bygger orglar

Runt om i Sverige finns också orglar som används i barngrupper. En grupp barn i 9-årsåldern kan på någon timme bygga ihop en do-orgel, en demonstrationsorgel, som går att spela på.  Det pedagogiska konceptet kallas Orgelkids och utvecklades i Nederländerna. 

Vill sänka tröskeln till orgelmusiken

En del kyrkomusiker arbetar också med orgelsagor och olika aktiviteter som är tänkta att sänka tröskeln till orgelmusiken för både barn och vuxna. Ett exempel är Go Bach to sleep där konsertdeltagaren får låna raggsockar och lyssna till mjuk musik av Bach, ofta kombinerat med meditation eller andakt. Jon Liinason, kyrkomusiker och kommunikatör vid Göteborgs orgelakademi har tagit fram konceptet.  

Se kalenderhändelser med orglar i Svenska kyrkans kalender.

Kyrkobesökare får massage under orgelmusik

Nya metoder för att nå ut med orgelmusiken

I konceptet Go Bach to sleep får kyrkobesökarna lyssna till mjuk musik av Bach. Musiken varvas med exempelvis meditation eller andakt. Besökarna kan få låna raggsockar under konserten och ibland få massage.

Att bli kyrkomusiker

För att bli kyrkomusiker i Svenska kyrkan behöver du avlägga Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Den består av tre delar: fackutbildning i kyrkomusik, stiftsförlagda utbildningsmoment och pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker.

Ett barn spelar orgel

Webbplats med resursbank ska ge fler kyrkomusiker

Organister i framkant, webbplats med resursbank för kyrkomusiker och deras församlingar samt musiker och orgelälskare.

Nästa generations organister fostras på Mellansels folkhögskola

Kantor är ett bristyrke, men Härnösand stift har klurat ut nya sätt för att locka unga att börja spela. Orgelläger för barn och unga på Mellansels folkhögskola är en viktig del av satsningen på att trygga tillväxten av kantorer.

Två barn i närbild bygger ihop en enkel demonstrationsorgel l i konceptet Orgelkids.se

Orgelkids, pedagogiskt program där barn bygger orglar

Den tvåstämmiga ombyggbara do-orgeln, med två oktavers tonomfång byggs ihop av fem barn på under en timma.

Ung Musikplats

Ung Musikplats är ett helhetsgrepp kring arbetet med musicerande barn och unga i Svenska kyrkan.

Orgel från 1728 i Lövstabruks kyrka i Uppland

Svenska 1700-talsorglar, ett världsunikt kulturarv

Göteborgs internationella orgelakademi har dokumenterat 1700-talsorglarna.

Orgel i Junsele kyrka i Härnösands stift

Inventering av Svenska kyrkans orglar

GoArt och Göteborgs internationella orgelakademi har tillsammans inventerat orglar i flera av Svenska kyrkans stift.

Musikdokumentär guidar in i orgelns värld

I filmen Musikaliska strövtåg (59 min) berättar organister i Svenska kyrkan som Hans Davidsson, och artister som Kalle Moreaus och Anna von Hauswolff, om sitt förhållande till orgeln och hur de ser på framtiden för instrumentet.

Johannes Landgren, professor vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm, och känd kyrkomusiker i Svenska kyrkan, är ciceron i programmet och guidar genom historien från antiken till nutiden. Programmet gör nedslag i Svenska kyrkans orgelbestånd.