Prata med oss

Kyrkomusiksymposium 2018

Svenska kyrkan och Sensus välkomnar till Kyrkomusiksymposium 14-16 september 2018 i Uppsala.


INLEDNING

Under Kyrkomusiksymposium 2018 möts deltagare från hela landet under tre intensiva dagar för att dela erfarenheter och upplevelser i konserter, seminarier, utställningar, gudstjänster och festligheter. Symposiet riktar sig till kyrkomusiker och andra medarbetare i Svenska kyrkan, representanter från det offentliga musiklivet och övriga intresserade. Vi hoppas kunna beröra, inspirera och väcka tankar till nya samtal.

TEMA

Kyrkomusik – kulturarv i rörelse

Utgångspunkten för Kyrkomusiksymposium 2018 är Svenska kyrkans plattform för musik – det dokument som på uppdrag av kyrkostyrelsen arbetats fram av domkyrkoorganister, stiftsmusiker, stiftsadjunkter med flera. Dokumentet lyfter fram kyrkomusikens identitet & funktion, kyrkomusik som kulturarv och hur kyrkans musikliv kan samverka med övriga samhället. Plattformen beslutas av kyrkostyrelsen och är fortfarande under bearbetning. Längre fram kommer vi att informera mer om detta och hur vi knyter symposiets delar till plattformen.

Plats

Uppsala Konsert och Kongress, Uppsala domkyrka och andra platser runt om i Uppsala.

Kostnad

Vid anmälan före 2 maj 2018 är deltagaravgiften 3 100 kr.

Efter 2 maj 3 500 kr. Deltagaravgiften inkluderar även lördagens festkväll.

Anmälan

Från och med 29 januari kommer du att via denna hemsida kunna anmäla dig till symposiet.

Videopodden introducerade seminarieprocessen

Videopodden ”Kyrkomusik – kulturarv i rörelse” introducerade seminarieprocessen Svenska kyrkans plattform för musik för processens medverkande - ett öppet samtal  på Historiska muséet i Stockholm med kulturjournalisten John Sjögren och teologie doktor Arne Wiig. Ta gärna del av samtalet och reflektera vidare.