Foto: Alex & Martin /IKON

Seminarier

Spännande seminarier att välja mellan.

FREDAG 14 september 10.00-12.00

10.00-12.00 Estradprogram och invigning av Kyrkomusiksymposium 2018

Välkommen till ett inledande program som slår an tonen och öppnar årets kyrkomusiksymposium.
Medverkande
Mark Levengood, samtalsledare

13.30-14.30 Kyrkomusik som kulturarv - Vad är det? 

Att förvalta och bruka ett kulturarv är en framåtsyftande handling; det traderar kunskap, historia och tradition vidare till kommande generationer - ett fördjupat samtal om det kyrkomusikaliska kulturarvet.
Medverkande
John Sjögren, kulturskribent och författare
Sten Bernhardsson, förvaltningsdirektör vid Uppsala Kulturförvaltning
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan Lunds domkyrka
Karin Oldgren, kyrkomusiker Engelbrekts församling, universitetslektor Örebro universitet
Samtalsledare
Lotta Gröning, journalist, debattör och historiker

17.00-17.45 Tradition och nytolkning val 1

Samtal om ny gestaltning av äldre musik, om musik till gamla texter, om nya texter till gammal musik och om hur vi levandegör kulturarvet för dagens lyssnare och för en ny generation.
Medverkande
Joakim Andersson, organist och tonsättare, Svenska kyrkans kulturstipendiat 2015. Aktuell under symposiet med sitt verk En svensk Johannespassion.
Sven-David Sandström, tonsättare. Aktuell under symposiet med sitt verk The passion of St John.
Åsa Mälhammar, musikskribent och översättare. Aktuell under symposiet med libretto och regi till Hur länge ska hon vara död?
Ylva Eggehorn, författare och föreläsare. Aktuell med nyskrivna koraltexter till J S Bachs Matteuspassionen.
Samtalsledare
Marie Starck,  journalist.

17.00-17.45 Vem tillhör kyrkomusiken? Val 2

Drygt 6 miljoner kyrkotillhöriga är, tillsammans med alla andra kyrkobesökare, genom Svenska kyrkans verksamhet en del av det kyrkomusikaliska kulturarvet. Ändå är kyrkans funktion som kulturbärare ofta förbisedd i det svenska samhället och kanske också inom kyrkan.
I kyrkans verksamhet får många barn sin första organiserade kontakt med musiken och den fortsätter ofta sedan med körsång och konserter vid de stora helgerna -allhelgona, advent, lucia, jul och påsk.
Svenskarna sägs inte bara vara världens mest sekulariserade, utan också världens mest sjungande folk. Psalmsången, den gemensamma sångskatten, är sannolikt den mest omfattande sångtradition vi har över tid.
Kan man mot denna bakgrund tala om ett sekulärt självbedrägeri och handlar det också kanske om ett kulturellt självbedrägeri?
Medverkande
Eric Schüldt, kulturjournalist och författare
Göran Greider, författare, poet, debattör och journalist

17.00-17.45 Choral Mash - creating new music from scratch Val 3

Under denna högintensiva workshop får vi prova på ett bra och roligt sätt att göra ny körmusik genom att skapa mashups (annan term för quodlibet) med hjälp av bekanta teman, improvisation och iPad-teknik. Metoden passar utmärkt för sångare i alla åldrar. (Workshopen hålls på engelska.)
Medverkande
Greg Beardsell, dirigent baserad i Storbritannien, är mycket uppskattad för sina seminarier och workshops om körledning, metodik och körimprovisation, både för yngre och äldre sångare. Han är bland annat musikalisk ledare för the Cross Border Orchestra of Ireland, the Peace Proms, the London Youth Chamber Choir, the Irish Youth Choir och Deputy Artistic Director för National Youth Choirs of Great Britain.
Workshopen arrangeras i samarbete med och på initiativ av Föreningen Sveriges körledare.

LÖRDAG 15 september

8.45-9.45 Vad ska vi med forskning till? Val 1

Varför spelar och sjunger vi som vi gör? Finns det improvisation och finns det repertoar? Vad betyder det att musik har ett värde eller en funktion i kyrkan? Är det skillnad på att ”veta” eller att ”känna” något om musik? Fyra forskare fördjupar dessa frågeställningar.
Medverkande
Mattias Lundberg, professor musikvetenskap, Uppsala universitet.
Karin Johansson, professor konstnärlig gestaltning, Malmö musikhögskola.
Maria Schildt, universitetslektor musikvetenskap, Uppsala universitet.
Jonas Lundblad, konstnärlig forskare, Uppsala universitet.
Samtalsledare
Johan Norrback, universitetslektor Göteborgs universitet.

8.45-9.45 Den moderna gosskören val 2

Den kyrkliga gosskörstraditionen sträcker sig långt tillbaka i tiden. För en del representerar den en gammal och förlegad syn på kyrkan och samhället. För andra är det en väg in i framtiden med arbetet med mer jämställdhet och öppenhet. Hur kan gosskörsarbete verka för att allas intresse ska kunna tas omhand i en körvärld med flickor och kvinnor i majoritet? I seminariet ser vi på gosskörernas möjlighet till just detta. Vi talar om rekrytering, behov, kontinuitet och målbrott utifrån ett modernt förhållningssätt. Seminariet arrangeras i samarbete med Svenska kyrkans gosskörsförening.
Medverkande
Lovisa Kronstrand Alinder, kyrkomusiker Linköpings domkyrkopastorat
Karin Skogberg Ankarmo, kyrkomusiker Västermalms församling
Joakim Olsson Kruse, kyrkomusiker Västerås domkyrkoförsamling
Margareta Raab, kyrkomusiker Uppsala domkyrkoförsamling
Urban Westerlund, kyrkomusiker Österåker-Östra Ryds församling

8.45-9.45 Förlagens notpresentation val 3

Vi sjunger och tar del av ny repertoar och nya utgåvor för kör.
Medverkande
Karin Oldgren, kyrkomusiker Engelbrekts församling, universitetslektor Örebro universitet.
Mats Bertilsson, kyrkomusiker Svenska kyrkan i Örebro 

10.15-11.00 Stimavtalet samt Examens- och befattningsbenämningar Val 1

Kort information samt utrymme för frågor om nya examens- och befattningsbenämningar för kyrkomusiker och om det nya Stimavtalet. Information i sin helhet kommer att skickas ut innan symposiets start. Ta gärna del av detta innan seminariet för att kunna ställa fördjupande frågor.
Medverkande
Peter Sjunnesson, programchef Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Migelle Wikström, jurist Kyrkokansliet
Marit Torkelson, handläggare för kyrkomusik Kyrkokansliet
Ellika Gullander, representant från STIM

10.15-11.00 Svenska kyrkan i samverkan med musiklivets övriga aktörer val 2

Vilken betydelse har Svenska kyrkan för musiklivet i övrigt? Konkreta exempel och samtal om samverkan i och utanför kyrkan.
Medverkande 
Kerstin Börjesson, kyrkomusiker och körpedagog i Stockholm. Hennes lärare i kördirigering har varit professor Eric Ericsson och professor Anders Eby. Sedan 1994 arbetar hon som körledare och organist i Uppenbarelsekyrkan i Stockholm.
Där har Kerstin drivit en omfattande och välrenommerad musikverksamhet med barn-, ungdoms- och vuxenkörer. Kerstin anlitas också som lärare i kördirigering.
Kerstin har tillsammans med sina körer medverkat i rad olika samarrangemang:

  • Folkoperans uppsättning av Carmina Burana
  • Folkoperans uppsättning av J.S. Bachs Matteuspassion
  • Mahlers åttonde symfoni tillsammans med radiosymfonikerna på Berwaldhallen

Helen Lundqvist-Dahlén, kyrkomusiker och kördirigent. Varit verksam i församling, som stiftsmusiker och lärare i kördirigering. Leder bl. a. Örnsköldsviks Kammarkör, en viktig motor i kommunens musikliv. En av ägarna till Tingshuset - musik i Kramfors kommun. Utbildningsledare för Film, Dans, Musiklinjen och Operastudion Kapellsberg vid Härnösands folkhögskola. Helen har genomfört flera stora samverkansarrangemang.

Peter Pontvik, tonsättare, festivalchef för Stockholm Early Music, konstnärlig ledare för Ensemble Villancico, musikforskare och musikproducent samt initiativtagare till “European Day of Early Music”.

Peter presenterar Samspel, som är en satsning som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Huvudman för Samspel är MAIS (Musikarrangörer I Samverkan) och Musikverket är uppdragsgivare.
Projektet ska tillsammans med musiklivets olika aktörer, ta fram turnémodeller för att långsiktigt utveckla möten mellan musik och publik.

Gunnel Fagius, kyrkomusiker, kördirigent, musikforskare. Gunnel har framför allt intresserat sig för den unga rösten, såväl som körledare och musikforskare.
Genom böckerna Barn i kör och Barn och sång samt som föreläsare har hon kontinuerligt förmedlat kunskap om den unga röstens förutsättningar ur ett såväl röstforsknings- som ett musikpedagogiskt perspektiv. Efter pensioneringen som forskningssamordnare vid Uppsala universitets Körcentrum och som musikkonsulent vid Kyrkokansliet i Uppsala deltar hon som expert i Svenska kyrkans projekt Unga röster för nya tider, en satsning för att utveckla ett musikpedagogiskt samarbete mellan kyrkomusiker och grundskolans första årskurser.  

Samtalsledare
Marie Starck, journalist

10.15-11.00 Improved Tuning and Sight-Singing: hand in hand val 3

En workshop om intonation och notläsning i kören. Vi undersöker deltonserien, skillnaden mellan ett ”stämt piano” och en ”stämd kör”, samt arbetar med hur vi kan förbättra a vista-läsning och intonation på en och samma gång. Det är lättare än vad du tror! (Workshopen hålls på engelska.)
Medverkande
Greg Beardsell, dirigent baserad i Storbritannien, är mycket uppskattad för sina seminarier och workshops om körledning, metodik och körimprovisation, både för yngre och äldre sångare. Han är bland annat musikalisk ledare för the Cross Border Orchestra of Ireland, the Peace Proms, the London Youth Chamber Choir, the Irish Youth Choir och Deputy Artistic Director för National Youth Choirs of Great Britain.
Workshopen arrangeras i samarbete med och på initiativ av Föreningen Sveriges körledare.

11.15-12.00 Orgeln i gudstjänsten–överblick & panelsamtal Val 1

Utifrån en historisk bakgrundsbeskrivning diskuterar vi med panel och seminariedeltagare om hur framtiden kan se ut för orgeln i gudstjänsten i Svenska kyrkan.
Medverkande
Mattias Lundberg, professor musikvetenskap Uppsala universitet
Sara Michelin, domkyrkoorganist Linköpings domkyrkopastorat
Jonas Lundblad, konstnärlig forskare Uppsala universitet
Samtalsledare
Johan Norrback, universitetslektor Göteborgs universitet

11.15-12.00 Ledarskap och lagbygge - fotboll och körsång Val 2

Det första Pia Sundhage gör när hon möter USA's damlandslag, är att sjunga. Hon coachar dem sedan till två OS-guld.
Med en ledarfilosofi som handlar om individens växande genom positiv återkoppling samt stark laganda - "vi är varandras miljö, vi gör varandra bra" - når hon sina mål. Samtidigt menar hon att det är vägen dit som är mödan värd.

Karin Bäckström är kyrkomusiker i Engelbrekts församling och har under många år arbetat framgångsrikt med barn- och ungdomskörsverksamhet både inom och utanför kyrkans ram.  
”Barn och ungdomar förtjänar att bli tagna på allvar och vill inget hellre än att utvecklas oavsett vilken nivå de befinner sig på."

Engelbrekts Unga Röster kom under Karin Bäckströms ledning på andra plats i kammarkörklassen vid den internationella körtävlingen i Varna, Bulgarien 10-13 maj i år. Kören lovprisades för sin uttrycksfullhet och fick därför ta emot tävlingens pris för bästa sceniska närvaro.  Christine Löfgren stod för koregrafin.

Detta var andra gången i vår som Karin har haft framgångar med Engelbrekts församlings körer. För bara några veckor sedan vann Engelbrekts Flickkör och Diskantensemble  barn och ungdomskörklasssen samt Grand Prix i körtävlingen Il Garda in Coro 12-14 april  i Malcesine, Italien. Koreograf Christine Löfgren fick även denna gång ta emot pris för bästa koreografi och Karin Bäckström belönades med priset för bästa dirigent. 

Möt Pia och Karin i samtal om ledarskap och lagbygge. Om beröringspunkter, likheter och skillnader mellan fotboll och körsång.​

Medverkande
Pia Sundhage, förbundskapten F15 och F17
Karin Bäckström, körledare och kyrkomusiker i Engelbrekts församling
Marie Starck, samtalsledare

11.15-12.00 Improved Tuning and Sight-Singing: hand in hand (fortsättning från förra passet) Val 3

En workshop om intonation och notläsning i kören. Vi undersöker deltonserien, skillnaden mellan ett ”stämt piano” och en ”stämd kör”, samt arbetar med hur vi kan förbättra a vista-läsning och intonation på en och samma gång. Det är lättare än vad du tror! (Workshopen hålls på engelska.)

Greg Beardsell, dirigent baserad i Storbritannien, är mycket uppskattad för sina seminarier och workshops om körledning, metodik och körimprovisation, både för yngre och äldre sångare. Han är bland annat musikalisk ledare för the Cross Border Orchestra of Ireland, the Peace Proms, the London Youth Chamber Choir, the Irish Youth Choir och Deputy Artistic Director för National Youth Choirs of Great Britain.
Workshopen arrangeras i samarbete med och på initiativ av Föreningen Sveriges körledare.

Med reservation för förändringar