Om Kyrkomusiksymposium 2018

Svenska kyrkan och Sensus studieförbund inbjuder till tre innehållsrika dagar med temat Kyrkomusik - kulturarv i rörelse

Kyrkomusiksymposiet 2018 är det sjätte i ordningen och har genom åren samlat mellan 700 och 1000 deltagare. I år äger symposiet rum i Uppsala Konsert och Kongress, Uppsala domkyrka och andra platser runt om i Uppsala, 14–16 september.

Temat och Svenska kyrkans plattform för musik

Kyrkomusik – kulturarv i rörelse

Temat för symposiet är kopplat till Svenska kyrkans plattform för musik – ett vägledande dokument som tagits fram på kyrkostyrelsens uppdrag. Dokumentet har arbetats fram i en process under 2017 och lyfter fram kyrkomusikens identitet & funktion, kyrkomusik som kulturarv och hur kyrkans musikliv kan samverka med övriga samhället. Plattformen ska medverka till att skapa en gemensam bild och en större tydlighet när det gäller musikens roll och utmaningar i Svenska kyrkan.

Plattformen presenteras och diskuteras på olika sätt under symposiedagarna. Symposieprogrammet med gudstjänster, andakter, seminarier och konserter, genomsyras på olika sätt av symposiets tematik.

Förhoppningen är att Kyrkomusiksymposium 2018 ska inspirera till en fortsatt dialog kring kyrkomusiken – en av de viktigaste strukturerna för musikkultur och musikutövande i Sverige, som med hela sin mångfald av gudstjänster och konserter utgör en unika arena för den levande musiken.

Läs mer om Svenska kyrkans plattformen för musik.

Vi som har arbetat med symposiet

Projektgrupp

Projektledare
Marit Torkelson, Handläggare för kyrkomusik, Svenska kyrkan, kyrkokansliet i Uppsala. 

Biträdande projektledare
Lisa Carr, verksamhetsutvecklare kör och kyrkomusik, Sensus riksförbund.

Ansvarig mötesbyrå och lokal arbetsgrupp
Karin Sundin, enhetschef/verksamhetsutvecklare, Sensus Svealand.

Programrådsgrupp

Margareta Raab, kyrkomusiker, Svenska kyrkan, Uppsala domkyrkoförsamling.
Karin Skogberg Ankarmo, kyrkomusiker, Västermalms församling.
Ulf Norberg, organist, Hedvig Eleonora församling.
Kira Lankinen, musikkonsulent, Västerås stift.

Kommunikationsgrupp

Ann-Mari Lundholm, kommunikatör, Svenska kyrkans, kyrkokansliet i Uppsala. 
Torsten Sundberg, kommunikatör, Sensus riksförbund.

Samarbetspartners

Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala kommun
Uppsala kulturförvaltning
Föreningen Sveriges körledare
Stockholms stift
Uppsala stift
Uppsala stifts kyrkosångsförbund
Stockholms stifts kyrkosångsförbund
Svenska kyrkans gosskörsförening
Uppsala domkyrkoförsamling