Prata med oss

Till innehållet

Statistik över kyrkomötets ledamöter

Kyrkomötets ledamöter i siffror. Stort åldersspann, hälften nya och en fjärdedel vigda till kyrklig tjänst.


Statistik – kyrkomötets ledamöter, mandatperioden 2014–2017
(uppdaterat 20/3 2017)

Antal ledamöter i kyrkomötet: 251
Äldsta ledamot: Tre ledamöter födda 1938 (stol nr 90, 117 och 137)
Yngsta ledamot: En ledamot född 1995 (stol nr 86)
Medelålder: född 1958
Medianålder: född 1956

Födelsedecennium
1930-talet: 6 ledamöter
1940-talet: 80 ledamöter
1950-talet: 67 ledamöter
1960-talet: 48 ledamöter
1970-talet: 26 ledamöter
1980-talet: 20 ledamöter
1990-talet: 4 ledamöter

Ålderspresident (längst tid i kyrkomötet): Fem ledamöter har varit med sammanhängande sedan 1983. Av dessa är Torgny Larsson, Göteborgs stift, äldst och därför är han kyrkomötets ålderspresident.

Antal ledamöter som är nya i kyrkomötet innevarande mandatperiod: 128 (51,0 %)

Antal tjänsteår i genomsnitt i kyrkomötet (2016): 7

Antal ledamöter som har avgått under mandatperioden: 25

Antal kvinnor: 124 (49,4 %)
Antal män: 127 (50,6 %)

Antal prästvigda: 61 (43 män, 18 kvinnor)
Antal diakonvigda: 3 (3 kvinnor)
Summa antal vigda till kyrklig tjänst: 64 (25,5 %)

Antal ersättare i kyrkomötet: 360
Principen är att det finns lika många ersättare som ledamöter i varje stift och nomineringsgrupp, dock minst tre. Antalet ersättare kan vara färre i de fall det saknades kandidater på vallistorna.