Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Statistik över kyrkomötets ledamöter

Kyrkomötets ledamöter i siffror. Stort åldersspann, hälften nya och en knapp femtedel vigda till kyrklig tjänst.

Statistik – kyrkomötets ledamöter, mandatperioden 2018–2021
(uppdaterat 25/4 2018)

Antal ledamöter i kyrkomötet: 251
Äldsta ledamot: Två ledamöter födda 1940 (stol nr 44 och 74)
Yngsta ledamot: En ledamot född 1998 (stol nr 205)
Medelålder: 51 år
Medianålder: 59 år

Födelsedecennium
1940-talet: 58 ledamöter
1950-talet: 69 ledamöter
1960-talet: 50 ledamöter
1970-talet: 33 ledamöter
1980-talet: 26 ledamöter
1990-talet: 15 ledamöter

Ålderspresident (längst tid i kyrkomötet): Fyra ledamöter har varit med sammanhängande sedan 1983. Av dessa är Anders Åkerlund, Västerås stift, äldst och därför är han kyrkomötets ålderspresident.

Antal ledamöter som är nya i kyrkomötet innevarande mandatperiod: 116 (46,2 %)

Antal tjänsteår i genomsnitt i kyrkomötet (2018): 4,5

Antal ledamöter som har avgått under mandatperioden: 5

Antal kvinnor: 121 (48,2 %)
Antal män: 130 (51,8 %)

Antal prästvigda: 46 (34 män, 12 kvinnor)
Antal diakonvigda: 3 (2 kvinnor, 1 man)
Summa antal vigda till kyrklig tjänst: 49 (19,5 %)

Antal ersättare i kyrkomötet: 356
Principen är att det finns lika många ersättare som ledamöter i varje stift och nomineringsgrupp, dock minst tre. Antalet ersättare kan vara färre i de fall det saknades kandidater på vallistorna.