Prata med oss

Statistik över kyrkomötets ledamöter

Kyrkomötets ledamöter i siffror. Stort åldersspann, hälften nya och en knapp femtedel vigda till kyrklig tjänst.

Statistik – kyrkomötets ledamöter, mandatperioden 2018–2021
(uppdaterat 13/3 2018)

Antal ledamöter i kyrkomötet: 251
Äldsta ledamot: Två ledamöter födda 1940 (stol nr 44 och 74)
Yngsta ledamot: En ledamot född 1998 (stol nr 205)
Medelålder: 51 år
Medianålder: 59 år

Födelsedecennium
1940-talet: 58 ledamöter
1950-talet: 69 ledamöter
1960-talet: 50 ledamöter
1970-talet: 33 ledamöter
1980-talet: 27 ledamöter
1990-talet: 14 ledamöter

Ålderspresident (längst tid i kyrkomötet): Fyra ledamöter har varit med sammanhängande sedan 1983. Av dessa är Anders Åkerlund, Västerås stift, äldst och därför är han kyrkomötets ålderspresident.

Antal ledamöter som är nya i kyrkomötet innevarande mandatperiod: 117 (47 %)

Antal tjänsteår i genomsnitt i kyrkomötet (2018): 3

Antal ledamöter som har avgått under mandatperioden: 0

Antal kvinnor: 123 (49 %)
Antal män: 128 (51 %)

Antal prästvigda: 45 (33 män, 12 kvinnor)
Antal diakonvigda: 3 (2 kvinnor, 1 man)
Summa antal vigda till kyrklig tjänst: 48 (19 %)

Antal ersättare i kyrkomötet: 356
Principen är att det finns lika många ersättare som ledamöter i varje stift och nomineringsgrupp, dock minst tre. Antalet ersättare kan vara färre i de fall det saknades kandidater på vallistorna.