En ormbunke i solljus.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Årets kyrkomöte är miljödiplomerat

Nyhet Publicerad Ändrad

Årets kyrkomöte startade den 3 oktober. Hela mötet har miljödiplomerats för att synliggöra och lyfta frågor om miljö och hållbar utveckling.

Minskad miljöbelastning med ny standard

- Miljödiplomeringen innebär att vi på ett genomtänkt sätt har arbetat för att minska miljöbelastningen. Lika viktigt har det varit att synliggöra de olika positiva val som gjorts för att inspirera och dela kunskap, säger Annika Gottberg, som samordnat arbetet i sin roll som miljöspecialist på Svenska kyrkans nationella nivå.

Mötet följer ny grön standard

Sedan början av året finns det en standard som gör det möjligt att miljödiplomera större sammankomster. Första gången den nya standarden användes var under de samiska kyrkodagarna i Arvidsjaur i juni. Och nu är det kyrkomötets tur, efter att presidiet i våras fattade beslut om att miljödiplomera årets sessioner och anta en miljöpolicy.

Att miljödiplomera en sammankomst innebär att man ringar in olika områden där man kan minska den negativa miljöpåverkan och istället påverka miljön och samhället positivt. Det kan handla om resor, val av lokal och mat samt avfallshantering.
- Arbetet "diplomeras" slutligen av två personer som inte varit involverade i arbetet, i detta fall två miljösamordnare, en från Lunds och en från Växjö stift, med gedigen kompetens i teologi och i frågor som gäller hållbar utveckling, berättar Annika Gottberg.

Standarden vilar på kristen grund

Under torsdagen får kyrkomötets ledamöter lyssna till när ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Martin Modéus reflekterar över den teologiska grunden för Svenska kyrkans hållbarhetsarbete. De kommer bland annat att ge exempel från församlingarnas vardag.

För den intresserade