Beslut kyrkomötet 2021

22-24 november 2021 samlades kyrkomötet för debatt och beslut i de frågor som inkommit som motioner och skrivelser. Här kan du läsa om besluten.