Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beslut kyrkomötet 2018

19 - 21 november samlas kyrkomötet till session 2 för debatt och beslut i de frågor som inkommit som motioner och skrivelser. Här publiceras besluten i den ordning besluten fattas.