Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beslut kyrkomötet 2019

18–20 november 2019 samlades kyrkomötet för debatt och beslut i de frågor som inkommit som motioner och skrivelser. Här hittar du besluten.