Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Att måla "den Andre" på väggen - symposium om antijudisk kyrkokonst

Välkommen till ett symposium om antijudiska stereotyper i svensk kyrkokonst den 7 mars i Uppsala. Heldagen bjuder på samlad kunskap om hur vanligt det är med antijudiska stereotyper i svenska kyrkor, hur frågan angår hela samhället, och hur vi kan förhålla oss till de här svåra delarna av vårt kulturarv på ett kritiskt och konstruktivt sätt.

Svenska kyrkans ärkebiskop har i samverkan med Samarbetsrådet för judar och kristnaJudiska centralrådet och Katolska kyrkan i Sverige tagit initiativ till symposiet.

Målsättningen är att:

  • Ge ökad kunskap om antijudiska stereotyper i det kyrkliga kulturarvet, både omfattningen och vilken typ av stereotyper det handlar om.
  • Sätta in detta i ett teologiskt sammanhang och samtidigt visa att det är frågor som angår hela samhället.
  • Reflektera över konstruktiva sätt att förhålla sig till och undervisa om detta kulturarv.
  • Identifiera vägar vidare.

Symposiet riktar sig till dig med ett intresse för kyrka och kulturarv, teologi, konstvetenskap och kulturarvspedagogik.

 

Tid och plats

Den 7 mars klockan 9-17 i Kyrkokansliet på Sysslomansgatan 4 i Uppsala.

Kostnad

100 kronor för studerande och 200 kronor för övriga. Lunch och fika ingår.

Anmälan och betalning

Mer information kommer inom kort.

Program


(Programmet är preliminärt och kan komma att ändras)

9.00 Frukost och mingel

9.30 Välkomsthälsning

10.00-10.45 Anders Andrén ”Mellan välvilja och förakt. Bilder av judar i svenska kyrkor”

10.45-11.30 Herman Bengtsson ”Medeltida bildkonst och antijudiska tendenser”

11.30 Joanna Rubin Dranger ”Stereotyper och bilders makt” med respons från stiftsantikvarie Heikki Ranta

12.30 Lunch

13.30 Visning av Uppsala domkyrka och samtal med domkyrkans guider

14.30-15.00 Håkan Bengtsson ”Antijudiska stereotyper och kristen tro” (i Domkyrkan)

15.00 Fika

15.30 Annika Strömmer ”Att undervisa om ett problematiskt kulturarv”

16.00 Panelsamtal ”Vad behövs framåt?” Med ärkebiskop Antje Jackelén, kardinal Anders Arborelius, rabbin Ute Steyer, Katty Hauptman och Håkan Holmberg.

16.45-17.00 Avslutning

Medverkande

Antje Jackelén, ärkebiskop

Anders Andrén, professor i arkeologi, Stockholms universitet

Joanna Rubin Dranger, affilierad professor i illustration, Konstfack

Herman Bengtsson, forskare, Upplandsmuséet

Håkan Bengtsson, lektor i teologi, Uppsala universitet

Annika Strömmer, museipedagog och teolog, Forum för levande historia

Katty Hauptman, chef för Historiska muséet

Håkan Holmberg, fd politisk chefredaktör UNT

Anders Arborelius, kardinal och biskop i Stockholms katolska stift

Ute Steyer, rabbin judiska församlingen i Stockholm