Meny

Kyrkoårets bibeltexter

Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret, eller kyrkåret. Den handlar bland annat om Jesus liv, död och uppståndelse. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.

Du kan följa kyrkans år genom att gå till kyrkan

Varje söndag läser prästen och församlingsborna söndagens texter. Du kan också läsa veckans bibeltexter här. Längst ner på sidan hittar du länkar till kyrkoårets övriga sön- och helgdagar.

Som komplement till veckans bibeltexter finns Svenska kyrkans bibelläsningsplan (pdf). Den innehåller bibeltexter för alla dagar som inte är söndagar eller särskilda firningsdagar. Bibelläsningsplanen är i första hand avsedd som stöd för dig som vill läsa bibeln på egen hand. 

Mer om kyrkoåret, kyrkans kalender och högtiderna och helgerna i den

 

Bibeltexterna hämtas automatiskt

När vi hämtar bibeltexterna till den här sidan så sker det baserat på kapitel och versnummer. Ibland börjar dock en text i en vers och avslutas i en annan vers. Då kan texterna som visas här verka börja mitt i en mening eller med ett lösryckt ord. Läs gärna hela sammanhanget i Bibeln eller på bibeln.se

Annandag jul eller den helige Stefanos dag

Efter julens festligheter bryter Annandagen av med minnet av den förste martyren, den helige Stefanos som offrade allt för sin tro, till och med sitt liv.

Tema

Martyrerna

Liturgisk färg

Röd

Altardekoration

På altaret ställer vi röda blommor och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Mika kapitel 7, vers 1-6

Ve mig! Det är som när frukten plockats och den sista vinskörden är över: det finns inga druvor att äta, inga färska fikon för min hunger. De trofasta är borta ur landet, inte en ärlig människa finns kvar. Alla ligger på lur för att mörda, de vill fånga varandra i sina nät. De är ivriga att göra det onda. Stormannen fordrar gåvor, domaren låter sig köpas, den mäktige kommer med krav, ja, allting blir förvridet. Den bäste av dem är som ett törnsnår, den ärligaste värre än en taggig häck. Tro inte på en vän, lita inte på en förtrogen, vakta din tunga inför kvinnan i din famn. Ty sonen föraktar sin far, dottern trotsar sin mor och sonhustrun sin svärmor, och en mans husfolk blir hans fiender.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 4, vers 18-31

De kallade in dem och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: ”Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” Då gav de dem en ny sträng varning men släppte dem sedan. För folkets skull såg de ingen möjlighet att straffa dem; alla prisade ju Gud för vad som hade skett, ty mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över fyrtio år gammal. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sade: Härskare, 'du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer', du som har låtit den heliga anden säga genom vår fader David, din tjänare: ' Varför förhäver sig hedningarna,' 'varför smider folken fåfänga planer?' 'Jordens kungar träder fram' 'och furstarna gaddar sig samman' 'mot Herren och hans smorde.' Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 10, vers 32-39

Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen. Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.

Psaltaren

Psaltaren psalm 46, vers 1-8

För körledaren. Av Korachs ättlingar, en sång. Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Därför räds vi inte om än jorden skälver och bergen störtar i havets djup, om än vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror. Här är en flod vars strömmar ger glädje åt Guds stad, som den Högste har helgat till sin boning. Därinne bor Gud, den skall aldrig falla, den får hjälp av Gud när morgonen gryr. Folken larmar, riken vacklar. Då hörs hans röst och jorden bävar. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg.

Kyrkoårets bibeltexter 2019–2020

Kyrkoåret börjar med första advent, och är alltså inte samma sak som ett kalenderår.

Första advent

Andra advent

Tredje advent

Fjärde advent

Juldagen

Annandag jul eller den helige Stefanos dag

Söndagen efter jul

Nyårsdagen

Söndagen efter nyår

Trettondedag jul

Första söndagen efter trettondedagen

Andra söndagen efter trettondedagen

Tredje söndagen efter trettondedagen

Kyndelsmässodagen

Septuagesima

Sexagesima eller reformationsdagen

Fastlagssöndagen

Askonsdagen

Första söndagen i fastan

Andra söndagen i fastan

Tredje söndagen i fastan

Jungfru Marie bebådelsedag

Femte söndagen i fastan

Palmsöndagen

Skärtorsdagen

Långfredagen

Påsknatten

Påskdagen

Annandag påsk

Andra söndagen i påsktiden

Tredje söndagen i påsktiden

Fjärde söndagen i påsktiden

Femte söndagen i påsktiden

Bönsöndagen

Kristi himmelsfärds dag

Söndagen före pingst

Pingstdagen

Annandag pingst

Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen

Första söndagen efter trefaldighet

Midsommardagen

Den helige Johannes döparens dag

Tredje söndagen efter trefaldighet

Fjärde söndagen efter trefaldighet

Apostladagen

Sjätte söndagen efter trefaldighet

Kristi förklarings dag

Åttonde söndagen efter trefaldighet

Nionde söndagen efter trefaldighet

Tionde söndagen efter trefaldighet

Elfte söndagen efter trefaldighet

Tolfte söndagen efter trefaldighet

Trettonde söndagen efter trefaldighet

Fjortonde söndagen efter trefaldighet

Femtonde söndagen efter trefaldighet

Sextonde söndagen efter trefaldighet

Den helige Mikaels dag

Tacksägelsedagen

Nittonde söndagen efter trefaldighet

Tjugonde söndagen efter trefaldighet

Alla helgons dag

Söndagen efter alla helgons dag

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Söndagen före domssöndagen

Domssöndagen