Villkor för stöd

För att få stöd måste vissa villkor vara uppfyllda. Det är lite olika villkor beroende på om du är fast anställd eller om en tidsbegränsad anställning tar slut.

Anställd tillsvidare (fast anställd)

  • Arbetsgivaren är ansluten till Kyrkans trygghetsråd.
  • Du har arbetat mer än ett år hos arbetsgivaren.
  • Du har arbetat minst 16 timmar per vecka. 
  • Du riskerar att bli uppsagd eller är uppsagd på grund av arbetsbrist.
  • Eller: du riskerar att bli uppsagd eller är uppsagd på grund av ohälsa.

Tidsbegränsat anställd (till exempel säsongsanställd)

  • Du har arbetat mer än 18 månader under de senaste fem åren. Det kan vara hos en eller flera arbetsgivare. Arbetsgivarna måste vara anslutna till Kyrkans Trygghetsråd.
  • Du har arbetat minst 16 timmar per vecka.
  • Den tidsbegränsade anställningen upphör och du erbjuds inte fortsatt arbete.  

Anställd tillsvidare som inte riskerar uppsägning

Kyrkans Trygghetsråd kan ge stöd till en anställd som väljer att sluta sin anställning, om det sker på grund av övertalighet på arbetsplatsen.  

Om du är uppsagd av personliga skäl omfattas du inte av Omställningsavtalet, om inte skälet är ohälsa. Under en försöksperiod som pågår 2020 kan även den som blir uppsagd på grund av ohälsa ansöka om stöd.  

Du ansöker om stöd genom att fylla i och skicka in en blankett till Kyrkans trygghetsråd. Ansökan måste ske inom två år från sista dagen på uppsägningsperioden.

Läs mer om ansökan här