Meny

Villkor för stöd arbetsgivare

För att kunna ansöka om stöd måste organisationen vara ansluten till Kyrkans trygghetsråd. Om du som arbetsgivare vill söka stöd inför, under eller efter en omorganisation med uppsägningar använder du blanketten ”Ansökan om stöd – arbetsgivare”.

När du och en uppsagd tillsammans söker stöd för omställning för den uppsagde måste vissa villkor vara uppfyllda. Det är lite olika villkor beroende på om den uppsagde är fast anställd eller om en tidsbegränsad anställning tar slut.

Anställd tillsvidare (fast anställd)

  • Den uppsagde har arbetat mer än ett år i organisationen.
  • Den uppsagde har arbetat minst 16 timmar per vecka.
  • Den anställde riskerar att bli uppsagd eller är uppsagd på grund av arbetsbrist.
  •  Eller: den anställde riskerar att bli uppsagd eller är uppsagd på grund av ohälsa (gäller under en försöksperiod till och med den 31 december 2019).  

Tidsbegränsat anställd (till exempel säsongsanställd)

  • Den anställde har arbetat mer än 18 månader under de senaste fem åren. Det kan vara hos en eller flera arbetsgivare. Alla anställningar ska skriftligen bifogas ansökan. Arbetsgivarna måste vara anslutna till Kyrkans trygghetsråd.
  • Den anställde har arbetat minst 16 timmar per vecka.
  • Den tidsbegränsade anställningen upphör och fortsatt arbete kan inte erbjudas.  

Anställd tillsvidare som inte riskerar uppsägning

Kyrkans trygghetsråd kan ge stöd till en anställd som väljer att sluta sin anställning, om det sker på grund av övertalighet på arbetsplatsen.  

Den som är uppsagd av personliga skäl omfattas inte av Omställningsavtalet, om inte skälet är ohälsa. Under en prövoperiod kan även den som blir uppsagd på grund av ohälsa ansöka om stöd.  

Ansök om stöd genom att fylla i och skicka in en blankett till Kyrkans trygghetsråd. Ansökan måste ske inom två år från sista dagen på uppsägningsperioden, men helst så snart som möjligt efter uppsägningen.

Läs mer om ansökan här.

Länk till Blanketter.