Villkor för stöd arbetsgivare

För att kunna ansöka om stöd måste organisationen vara ansluten till Kyrkans trygghetsråd. Om du som arbetsgivare vill söka stöd inför, under eller efter en omorganisation med uppsägningar använder du blanketten ”Ansökan om stöd – arbetsgivare”.

När du och en uppsagd tillsammans söker stöd för omställning för den uppsagda måste vissa villkor vara uppfyllda. Det är lite olika villkor beroende på om den uppsagda är fast anställd eller om en tidsbegränsad anställning tar slut.

Anställd tillsvidare (fast anställd)

  • Den uppsagda har arbetat mer än ett år i organisationen.
  • Den uppsagda har arbetat minst 16 timmar per vecka.
  • Den anställda riskerar att bli uppsagd eller är uppsagd på grund av arbetsbrist.
  •  Eller: den anställda riskerar att bli uppsagd eller är uppsagd på grund av ohälsa (gäller under en försöksperiod till och med den 31 december 2019).  

Tidsbegränsat anställd (till exempel säsongsanställd)

  • Den anställda har arbetat mer än 18 månader under de senaste fem åren. Det kan vara hos en eller flera arbetsgivare. Alla anställningar ska skriftligen bifogas ansökan. Arbetsgivarna måste vara anslutna till Kyrkans trygghetsråd.
  • Den anställda har arbetat minst 16 timmar per vecka.
  • Den tidsbegränsade anställningen upphör och fortsatt arbete kan inte erbjudas.  

Anställd tillsvidare som inte riskerar uppsägning

Kyrkans trygghetsråd kan ge stöd till en anställd som väljer att sluta sin anställning, om det sker på grund av övertalighet på arbetsplatsen.  

Den som är uppsagd av personliga skäl omfattas inte av Omställningsavtalet, om inte skälet är ohälsa. Under en prövoperiod kan även den som blir uppsagd på grund av ohälsa ansöka om stöd.  

Ansök om stöd genom att fylla i och skicka in en blankett till Kyrkans trygghetsråd. Ansökan måste ske inom två år från sista dagen på uppsägningsperioden, men helst så snart som möjligt efter uppsägningen.

Läs mer om ansökan om stöd.

Länk till Blanketter.