Vanliga frågor fackligt förtroendevalda

Vilken ekonomisk hjälp kan en uppsagd få från Kyrkans trygghetsråd?

Trygghetsrådet erbjuder studiestöd om det behovet finns. Dessutom finns möjligheten att ansöka om löneutfyllnad, om den uppsagde får ett nytt arbete med lägre lön. Om den som blir uppsagd inte har hittat ett nytt arbete när coachningen är avslutad är det möjligt att ansöka om avgångsersättning, AGE.

Läs mer om ekonomiskt stöd  

Hur ansöker den uppsagde om stöd?

Ansökan om stöd vid uppsägning (eller när en tidsbegränsad anställning upphör) görs på en särskild blankett, ”Uppsägning på grund av arbetsbrist – ansökan” om det gäller arbetsbrist eller då en tidsbegränsad anställning upphör. ”Uppsägning på grund av ohälsa – ansökan” används då uppsägningen sker av personliga skäl, och skälet är ohälsa.

Arbetsgivaren och den uppsagde fyller gemensamt i blanketten och skickar in den, så tidigt som möjligt.

Blanketter

När ska omställningsarbete komma igång?

Så tidigt som möjligt. Ju tidigare desto bättre. Trygghetsrådets målsättning är att den uppsagde ska hitta ett nytt arbete innan uppsägningstidens slut. Det innebär att den anställde behöver, och har rätt till, att träffa sin coach och genomföra aktiviteter enligt handlingsplanen under arbetstid.   Har uppsagd rätt att få ledigt för omställningsarbete? Ja. I rimlig omfattning.  

Har uppsagd rätt att få ledigt för att söka nytt arbete?

Ja. I rimlig omfattning.   

Kan en uppsagd som vill studera få hjälp av Kyrkans trygghetsråd?

Efter att ansökan om omställningsstöd har blivit godkänd träffar den uppsagde en coach för personlig rådgivning och för att göra en handlingsplan. Om planen innehåller studier kan den uppsagde efter prövning få olika former av ekonomiskt stöd för studier.

Läs mer om ekonomiskt stöd här /Länk Uppsagd/Ekonomiskt stöd  

Vad får en uppsagd för stöd från Kyrkans trygghetsråd?

Den som får stöd får träffa en coach för personliga samtal och för att upprätta en konkret handlingsplan med målet att hitta ett nytt arbete. I första hand erbjuds ett grundpaket där olika aktiviteter kan ingå:

  • Coach upp till sex månader
  • Att skriva cv
  • Kompetensinventering
  • Guidning till olika branscher och yrken
  • Karriärplanering och personlig rådgivning ·
  • Handlingsplan
  • Seminarier och utbildningar som arrangeras av underleverantörer ·        
  • Information om regelverk för bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Finns ytterligare behov kan även andra aktiviteter erbjudas, till exempel möjlighet till träning på anställningsintervjuer eller praktikplats. Kyrkans Trygghetsråd kan i särskilda fall även bevilja psykologstöd eller arbetspsykologisk resursanalys.  

Gäller omställningsavtalet vid uppsägning på grund av personliga skäl?

Nej, om inte skälet är ohälsa. Under en försöksperiod som pågår till och med 2019-12-31 erbjuds omställningsstöd även till den som sägs upp av personliga skäl om skälet är ohälsa. Kyrkans trygghetsråd ger stöd till den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och till den vars tidsbegränsade anställning upphör. För att få stöd måste vissa villkor vara uppfyllda.

Läs mer om villkor här

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att omfattas av Omställningsavtalet?

För det första måste arbetsgivaren vara ansluten till Kyrkans trygghetsråd. Sedan är det lite olika villkor beroende på om det är en uppsägning eller om en tidsbegränsad anställning upphör.

Läs mer om villkor här