Uppsagd

Du kan få stöd och hjälp av Kyrkans trygghetsråd på din väg till ett nytt arbete. Läs mer i detta produktblad. Vilket stöd just du behöver kommer du att få diskutera med en coach. Det kan till exempel vara personliga samtal, att göra en handlingsplan, inventera din kompetens och att skriva cv. Du ansöker om stöd tillsammans med din arbetsgivare på en särskild blankett. När vi beviljat din ansökan kommer du att få en coach att samtala med. Kyrkans trygghetsråd samarbetar med en fristående leverantör, Randstad Risesmart, före detta Antenn. Blanketter

Vi ger dig personlig rådgivning och verktyg för att du ska hitta ditt nya arbete. Stödet utgår från de behov du har. Läs mer om stödet du kan få  

Stöd på vägen till ett nytt arbete

I vissa fall har du möjlighet ansöka om ekonomiskt stöd, till exempel studiestöd, löneutfyllnad eller avgångsersättning (AGE). Läs mer om ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

A-kassor

Arbetslöshetskassornas samorganisation
Kommunals a-kassa
Visions a-kassa
Lärarnas a-kassa
Akademikernas a-kassa

Återbetalningsskyldighet

Du har en långtgående uppgiftsskyldighet i de fall som du får ersättning från Kyrkans trygghetsråd. Det innebär att du är skyldig att anmäla allt som kan påverka din rätt till ersättning som t.ex. att du får ett nytt arbete, startar eget, får ersättning från en inkomstförsäkring eller studielån från CSN.

Om du skulle få ersättning som du inte har rätt till kan du bli återbetalningsskyldig. Beror den felaktiga ersättningen på att du lämnat felaktiga uppgifter så blir du alltid återbetalningsskyldig. Det samma gäller om du får felaktig ersättning för att du, medvetet eller av vårdslöshet, inte har lämnat uppgifter som du är skyldig att lämna eller som du borde ha lämnat för att Kyrkans trygghetsråd ska kunna göra en korrekt bedömning av din rätt till ersättning.

Vid tvist om uppsägningen

Om arbetstagaren väljer att tvista om uppsägningen kan stöd från kyrkans Trygghetsråd inte beviljas och om stöd redan beviljats, då tvist inleds, avbryts stödåtgärderna. En lokal tvisteförhandling kan påkallas för att säkerställa att alla åtgärder enligt lag och kollektivavtal vidtagits. Om frågan förs vidare till central förhandling eller till prövning i domstol bedöms tvist föreligga vilket får till följd att eventuellt påbörjade stödåtgärder dras in.

Tackat nej till omplaceringserbjudande från arbetsgivaren

Omställningsåtgärder ges i normal fallet inte till arbetstagare som motsätter sig en övergång i samband med verksamhetsövergångar enligt 6 b § lagen om anställningsskydd eller när arbetstagare avböjer skäliga omplaceringar.

Har du frågor?

Om du inte hittar svaret bland vanliga frågor i menyn till vänster är du välkommen att skicka din fråga eller synpunkt till oss! Vi svarar så fort vi kan men senast inom tre arbetsdagar.

Till kontaktsidan

Ordlista

Är omställning, arbetsbrist, tillsvidareanställning ord som är svåra att förstå? Vi har gjort en ordlista som reder ut begreppen. Till ordlistan