Uppsagd

Är du uppsagd, med sista anställningsdag före 1 oktober 2022 - läs mer om vilket stöd du kan få av Kyrkans trygghetsråd.

Kyrkans trygghetsråd kan erbjuda stöd och hjälp på din väg till nytt arbete. Vilket stöd just du behöver kommer du att få diskutera med en coach. Det kan till exempel vara personliga samtal, att göra en handlingsplan, inventera din kompetens och att skriva cv.

Ansök tillsammans med din arbetsgivare

Du ansöker om stöd tillsammans med din arbetsgivare på en särskild blankett. När vi beviljat din ansökan kommer du att få en coach att samtala med. Kyrkans trygghetsråd samarbetar med en fristående leverantör, Randstad RiseSmart, för att ge dig personlig rådgivning och verktyg för att du ska hitta ditt nya arbete. Stödet utgår från de behov du har. Läs mer om stöd på vägen till ditt nya arbete (för dig med sista anställningsdag före 1 oktober 2022). 

Viss möjlighet till ekonomiskt stöd

I vissa fall har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd, till exempel studiestöd, löneutfyllnad eller avgångsersättning (AGE). Läs mer om ekonomiskt stöd (för dig med sista anställningsdag före 1 oktober 2022)

Återbetalningsskyldighet

Du har en långtgående uppgiftsskyldighet i de fall som du får ersättning från Kyrkans trygghetsråd. Det innebär att du är skyldig att anmäla allt som kan påverka din rätt till ersättning som t.ex. att du får ett nytt arbete, startar eget, får ersättning från en inkomstförsäkring eller studielån från CSN.

Om du skulle få ersättning som du inte har rätt till kan du bli återbetalningsskyldig. Beror den felaktiga ersättningen på att du lämnat felaktiga uppgifter så blir du alltid återbetalningsskyldig. Det samma gäller om du får felaktig ersättning för att du, medvetet eller av vårdslöshet, inte har lämnat uppgifter som du är skyldig att lämna eller som du borde ha lämnat för att Kyrkans trygghetsråd ska kunna göra en korrekt bedömning av din rätt till ersättning.

Vid tvist om uppsägningen

Om arbetstagaren väljer att tvista om uppsägningen kan stöd från Kyrkans trygghetsråd inte beviljas och om stöd redan beviljats, då tvist inleds, avbryts stödåtgärderna. En lokal tvisteförhandling kan påkallas för att säkerställa att alla åtgärder enligt lag och kollektivavtal vidtagits. Om frågan förs vidare till central förhandling eller till prövning i domstol bedöms tvist föreligga vilket får till följd att eventuellt påbörjade stödåtgärder dras in.

Tackat nej till omplaceringserbjudande från arbetsgivaren

Omställningsåtgärder ges i normalfallet inte till arbetstagare som motsätter sig en övergång i samband med verksamhetsövergångar enligt 6 b § lagen om anställningsskydd eller när arbetstagare avböjer skäliga omplaceringar.

Har du frågor?

Om du inte finner svaret på en fråga här, välkommen att skicka din fråga till Kyrkans trygghetsråd. Vi försöker svara inom tre arbetsdagar.

Mobiltelefon ligger ovanpå två avtal.

Kontakt med Kyrkans trygghetsråd

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi. 

Hantering av personuppgifter

Kyrkans trygghetsråd värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.