Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

VÄLKOMMEN TILL KYRKANS TRYGGHETSRÅD!

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkans Trygghetsråds policy

Omställningsavtalet reglerar trygghetsrådets verksamhet och erbjudande. I policyn definieras verksamheten ytterligare och särskilda frågor som behandlats av trygghetsrådets beredningsgrupp tas upp.

I policyn definieras ytterligare frågor kring följande rubriker:

  • Ansökan
  • Uppsägning och återanställning på lägre sysselsättningsgrad
  • Ersättning vid studier
  • Löneutfyllnad
  • Avgångsersättning, AGE 
  • Egen näringsverksamhet 
  • Arbetsgivarstöd 
  • Tvist 
  • Beslutsunderlag
  • Yttersta gräns för stöd  

De flesta frågor finns beskrivna på webbplatsen, på artikelsidor och/eller under rubriken vanliga frågor.  

Läs mer i Kyrkans trygghetsråds policy (pdf)