Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kyrkans trygghetsråd

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Stöd under uppsägningar

Stöd till chefer under en omorganisation

När medarbetare sägs upp kan det bli turbulent på arbetsplatsen. Ansök om stöd för att få rådgivning och handledning.

Kyrkans trygghetsråd erbjuder chefs- och ledningsstöd både inför och under en omställning med uppsägningar. Stödet anpassas efter behov och förutsättningar, i form av enskild handledning och rådgivning. Det kan till exempel handla om hur man hanterar de reaktioner som uppstår hos den enskilde och i arbetsgruppen, eller hur man genomför svåra samtal på ett bra sätt.  

Underleverantörer

Kyrkans trygghetsråd anlitar två underleverantörer, Pomona och Antenn. Båda två ger stöd i form av rådgivning och handledning till chefer och ledningsgrupper i konkreta situationer. Stödet ges av beteendevetare eller psykologer. Kyrkans trygghetsråd betalar hälften av kostnaderna för detta stöd, resten betalar arbetsgivaren. 
Läs mer om Pomona och Antenn  

Annat stöd

Du kan också ansöka om annat konsultativt stöd utifrån de behov just er organisation har. Välkommen att ansöka! Ansök om stöd här