Stöd på vägen till ditt nya arbete

Kyrkans trygghetsråd - en länk till personlig rådgivning och verktyg för att du ska hitta ditt nya arbete. Stödet utgår från de behov du har.

Det första som händer efter att du beviljats stöd från trygghetsrådet är att du du blir kontaktad av en coach. Din coach fungerar som ditt bollplank och tillsammans resonerar ni kring vad just du behöver för att få ett nytt arbete. I första hand erbjuds du ett grundpaket med åtgärder. I det ingår exempelvis:      

  • Tillgång till din coach upp till sex månader
  • Hjälp med att skriva cv
  • Inventera din kompetens – till exempel med intervjuer och tester
  • Guidning till olika branscher och yrken
  • Karriärplanering och personlig rådgivning
  • En handlingsplan för att du ska hitta ditt nya arbete eller för att starta ditt företag
  • Guidning i reglerna som gäller för Arbetsförmedling och Försäkringskassa  
  • Seminarier och utbildningar som arrangeras av Kyrkans Trygghetsråds underleverantör

Särskilda behov

Det kan också vara så att du och din coach bedömer att du behöver mer insatser, som till exempel att träna på anställningsintervjuer, praktikplats, eller längre tid med din coach. Om du har särskilda behov kan Kyrkans Trygghetsråd också bevilja psykologstöd eller liknande.  

Handlingsplan

Du och din coach upprättar en handlingsplan med konkreta åtgärder. Planen syftar till att du ska hitta ett nytt arbete eller starta eget företag. Under din uppsägningstid har du rätt att på betald arbetstid träffa din coach och genomföra åtgärder utifrån handlingsplanen.  

Din coach


Coachen arbetar på uppdrag av Kyrkans Trygghetsråd och är fristående från din arbetsgivare. Inga personliga uppgifter lämnas vidare av coachen, om ni inte kommer överens om annat. Kyrkans Trygghetsråd samarbetar med Rise Smart, f.d. Antenn, som underleverantör. 

Ekonomiskt stöd
Du kan i vissa fall också få ekonomiskt stöd när din anställning har upphört.

Läs mer om ekonomiskt stöd här.  

Tidsbegränsning
Du kan få stöd av Kyrkans Trygghetsråd under två år. Om du får ett nytt fast arbete men blir uppsagd även från detta kan du omfattas av efterskydd. Efterskyddet gäller i fem år.