Stöd till chefer inför en uppsägning

Att säga upp medarbetare är aldrig lätt. Ansök om stöd för att uppsägningen ska bli så bra som möjligt för alla inblandade.

Erfarenheten visar att en väl förberedd omorganisation med stöd av Kyrkans Trygghetsråd inför uppsägningar leder till en smidigare omställning för alla inblandade och de som sägs upp snabbare hittar nytt arbete. Du som är arbetsgivare är välkommen att kontakta oss för mer information!

Som arbetsgivare är det många saker att tänka på när en medarbetare ska sägas upp. Dels ska processen genomföras korrekt ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Dels bör du agera så att förutsättningarna blir så bra som möjligt, både för den den som blir uppsagd ska kunna hitta ett nytt arbete och för den nya organisationen ska få en bra start.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kan ge dig råd och stöd så att den arbetsrättsliga processen genomförs korrekt.

Kyrkans Trygghetsråd kan ge dig stöd, råd och handledning inför uppsägningen för att du ska genomföra den så bra som möjligt för den som sägs upp. Om du agerar på ett bra sätt och är ordentligt förberedd blir det lättare för den uppsagda att gå vidare och hitta ett nytt arbete.

Under menyrubriken Uppsagd kan du läsa mer om vad stödet till uppsagda innebär. Ansök om stöd 

Vid tvist om uppsägningen

Om arbetstagaren väljer att tvista om uppsägningen kan stöd från Kyrkans trygghetsråd inte beviljas och om stöd redan beviljats, då tvist inleds, avbryts stödåtgärderna. En lokal tvisteförhandling kan påkallas för att säkerställa att alla åtgärder enligt lag och kollektivavtal vidtagits. Om frågan förs vidare till central förhandling eller till prövning i domstol bedöms tvist föreligga vilket får till följd att eventuellt påbörjade stödåtgärder dras in.

Checklistor

Du kan också få stöd i form av checklistor när du står inför en uppsägning på grund av arbetsbrist respektive ohälsa. Kyrkans Trygghetsråd kan också ge stöd när en tidsbegränsad anställning upphör. Då ansöker arbetsgivare och arbetstagare tillsammans på blanketten för arbetsbrist.

Checklista vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Checklista vid uppsägning på grund av ohälsa       

Annat stöd

Du kan också ansöka om annat konsultativt stöd utifrån de behov just er organisation har. Välkommen att ansöka!

Ansök om stöd här   

Underleverantör

Kyrkans Trygghetsråd anlitar en underleverantör, Rise Smart, f.d. Antenn. Antenn ger stöd i form av rådgivning och handledning till chefer och ledningsgrupper i konkreta situationer. Stödet ges av beteendevetare eller psykologer. Kyrkans Trygghetsråd betalar hälften av kostnaderna för stöd till arbetsgivare, resten betalar arbetsgivaren.

Länk till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Länk till Blanketter