Stöd efter uppsägningar

Ge den nya organisationen en bra start

Efter en omorganisation med uppsägningar är det viktigt att ge den nya organisationen bra förutsättningar. Ettsätt är genom att ansöka om stöd för utveckling av teamet.

En omorganisation med uppsägningar påverkar inte bara den som blir uppsagd, utan även de som är kvar i den nya organisationen. För att underlätta och ge bra förutsättningar för verksamheten erbjuder Kyrkans trygghetsråd stöd för att utveckla teamet. Stödet omfattar både teoretiska och praktiska inslag. Kyrkans trygghetsråd anlitar Rise Smart, f.d. Antenn som underleverantör. Stödet ges av beteendevetare eller psykologer. Trygghetsrådet betalar hälften av kostnaderna, resten betalar arbetsgivaren (det vill säga halva kostnaden plus moms).

Annat stöd

Du kan också ansöka om annat konsultativt stöd utifrån de behov just er organisation har. Välkommen att ansöka! Välkommen att ansöka!