Resultat och statistik

De allra flesta får nytt arbete inom två år

Trygghetsrådet ger som längst omställningsstöd under två år. Helst ska den som blir uppsagd komma till ett nytt arbete innan uppsägningstiden tagit slut.

Uppsägningstiden är sex eller tolv månader, beroende på ålder och anställningstid. Ansökan till trygghetsrådet bör ske så snart som möjligt för att omställningsprocessen ska kunna starta.

Sedan starten 2006 har 504 arbetstagare ansökt om stöd från Kyrkans trygghetsråd. Mellan 40 och 50 ansökningar kommer in varje år.

Arbetsgivarna söker inte stöd i så stor utsträckning. Ett fåtal ansökningar om chefsstöd och stöd för teamutveckling inkommer varje år.