Organisation

Kyrkans Trygghetsråd förvaltas av en styrelse med tio ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter i styrelsen

Arbetsgivarföreträdare, Ordinarie

Stig-Göran Fransson, Ordförande
Evelyn Hejlesen, styrelsesekreterare och handläggare
Anders Thorendal
Birgitta Ödmark

Ersättare

Jösta Claeson
Robert Svec
Pia Wiséen Wernblom
Cecilia Herm

Arbetstagarföreträdare, ordinarie

Lars Fischer, ledamot Kommunal
Carl Eos, Vision
Ingrid Lindgren Andrén, Lärarförbundet
Hans Kyrö, DIK
Annika Svensson, KyrkA

Ersättare

Nadia Larsson, Akademikerförbundet SSR
Maria Hansson, Kommunal
Anna-Lisa Saar, KyrkA
Per-Olof Sorsell, Lärarnas Riskförbund
Kjell Svahn, Vision

Beredningsgruppen

Trygghetsrådets beredningsgrupp beslutar om ärenden som gäller tillämpning av avtalet och handlägger omställningsstöd, löneutfyllnad och avgångsersättning, AGE.  

Medlemmar i beredningsgruppen

Evelyn Hejlesen, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Robert Svec, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Per-Olof Sorsell, Lärarförbundet 

Nadia Larsson, Akademikerförbundet SSR

Carl Eos, Vision

Ersättare i beredningsgruppen

Per Rönnblom, Lärarförbundet

Evelyn Hejlesen, AG

Per G Forsberg, AG

Robert Svec, AG

Maria Hansson, ledamot Kommunal

Lars Fischer, ersättare Kommunal

Per-Olof Sorsell, ledamot Lärarnas riksförbund

Carl Eos, ledamot Vision

Nadia Larsson, ledamot Akadem. SSR

Per rönnblom, ersättare Lärarförbundet

Anna-lisa Saar, ledamot KyrkA

Annika Svensson, ersättare KyrkA

Kansli

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi.  

Personal på kansliet

Evelyn Hejlesen(HR & administrativ chef), 08-737 72 03 
evelyn.hejlesen@svenskakyrkan.se

Annika Klingborg (administration), 08 737 72 16 annika.klingborg@svenskakyrkan.se  

Elena Delenklint (ekonomi), 08-737 72 09
elena.delenklint@svenskakyrkan.se