Organisation

Kyrkans Trygghetsråd förvaltas av en styrelse med tio ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter i styrelsen

Arbetsgivarföreträdare
Ordinarie
Stig-Göran Fransson, Ordförande
Evelyn Hejlesen, sekreterare och handläggare
Anders Thorendal
Birgitta Ödmark

Ersättare
Jösta Claeson
Pether Nordin
Robert Svec
Pia Wiséen Wernblom
Cecilia Herm

Arbetstagarföreträdare
Ordinarie
Lars Fischer, ledamot Kommunal
Carl Eos, Vision
Ingrid Lindgren Andrén, Lärarförbundet
Hans Kyrö, DIK
Annika Svensson, KyrkA

Ersättare
Nadia Larsson, Akademikerförbundet SSR
Maria Hansson, Kommunal
Anna-Lisa Saar, KyrkA
Per-Olof Sorsell, Lärarnas Riskförbund
Kjell Svahn, Vision

Beredningsgruppen

Trygghetsrådets beredningsgrupp beslutar om ärenden som gäller tillämpning av avtalet och handlägger omställningsstöd, löneutfyllnad och avgångsersättning, AGE.  

Medlemmar i beredningsgruppen
Evelyn Hejlesen, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Bo Engervall, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
Robert Svec, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Stefan Sterner, KyrkA
Peter Larsson, Kommunal 
Per-Olof Sorsell, Lärarförbundet 
Nadia Larsson, Akademikerförbundet SSR
Carl Eos, Vision

Ersättare i beredningsgruppen
Per Rönnblom, Lärarförbundet


Kansli

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi.  

Personal på kansliet
Evelyn Hejlesen(HR & administrativ chef), 08-737 72 03, 
evelyn.hejlesen@svenskakyrkan.se

Annika Klingborg (administration), 08 737 72 16 annika.klingborg@svenskakyrkan.se  

Elena Delenklint (ekonomi), 08-737 72 09,
elena.delenklint@svenskakyrkan.se