Ordlista

Vissa begrepp inom arbetsrätten kan vara svåra att förstå för den som inte mött dem tidigare. Här reder vi ut begreppen.

Arbetsbrist

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist betyder inte det att det saknas arbetsuppgifter. Inom arbetsrättens område är det en grund för uppsägning som betyder att organisationen gör en förändring eller omorganisation där vissa tjänster försvinner, eller att organisationen av ekonomiska skäl behöver minska personalstyrkan.  

Tillsvidareanställning

Detta är det korrekta uttrycket för en fast anställning, det vill säga en anställning som pågår utan definierat slut.  

Tidsbegränsad anställning

Det kan också kallas allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning, till exempel. Det betyder att en person är anställd för en viss begränsad tid och att anställningen upphör när den tiden har gått.  

Omställning

Av Kyrkans trygghetsråd får du hjälp med omställning. Det betyder att du går från ett arbete till ett annat, och att vi ger dig stöd på vägen.