Omställningsprocessen

Så här går en omställning till

Kyrkans trygghetsråd kan ge stöd till arbetsgivare under hela processen, inför, under och efter en omställning. Stödet till arbetstagare innebär omställning till ett nytt arbete.

Det kan finnas många skäl till att medarbetare behöver sägas upp. Det vanligaste är uppsägning på grund av arbetsbrist. Det innebär att du som arbetsgivare beslutar om en organisatorisk förändring som medför övertalighet. Förändringen kan till exempel vara påkallad utifrån verksamhetens behov eller av ekonomiska skäl. I processen ska de fackliga organisationerna på arbetsplatsen informeras och förhandlingar ska ske enligt 11 § MBL. Kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för mer information och rådgivning kring detta.  

När ni har förhandlat och upprättat en turordningslista  samt dokumenterat allt skriftligen (mallar finns i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbhandbok VERA) kan uppsägningar på grund av arbetsbrist genomföras. I samband med uppsägningen ansöker arbetsgivare och uppsagd tillsammans om stöd från Kyrkans trygghetsråd för den uppsagde. Målsättningen är att sätta in åtgärder så tidigt som möjligt, så att bästa möjliga förutsättningar skapas för att den uppsagda snabbt ska hitta ett nytt arbete. Helst redan innan uppsägningstidens utgång.  

Checklistor

I menyn ovan finns checklistor för ansökan vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det finns också en checklista för ansökan vid uppsägning av personliga skäl (ohälsa). Kyrkans trygghetsråd kan också ge stöd när en tidsbegränsad anställning upphör. Då ansöker arbetsgivare och arbetstagare tillsammans på blanketten för arbetsbrist.  

Under menyrubriken Uppsagd kan du läsa mer om vad stödet till uppsagda innebär. Ansök om stöd 

Underleverantör

Kyrkans trygghetsråd anlitar den externa leverantören Rise Smart, f.d. Antenn, som underleverantörför stödet till uppsagda. Kostnaderna för omställningsstöd till uppsagda betalas av avgiften till trygghetsrådet.  

Rise Smart ger även stöd i form av rådgivning och handledning till chefer och ledningsgrupper. Stödet ges av beteendevetare eller psykologer. Kyrkans trygghetsråd betalar hälften av kostnaderna för arbetsgivarstöd, resten betalar arbetsgivaren.

Annat stöd

Du kan också ansöka om annat konsultativt stöd utifrån de behov just er organisation har. Välkommen att ansöka! Ansök om stöd här.