Omställningsavtal – för ett tryggare arbetsliv

Tanken med omställningsavtalet är att underlätta strukturförändringar i verksamheter och ge stöd som minskar risken för arbetslöshet för de anställda som blir uppsagda.

Avtalet tecknades 2005 och har reviderats några gånger sedan dess. Arbetsgivarpart är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna är Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Vision, Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. 

För att utföra avtalets uppdrag bildade parterna kollektivavtalsstiftelsen Kyrkans trygghetsråd. Trygghetsrådet erbjuder uppsagda och arbetsgivare olika stöd, enligt ett grundpaket med möjlighet till individuella anpassningar.  

Stöd till uppsagda

Omställningsstödet innebär råd och stöd i form av olika åtgärder som ska underlätta för den uppsagda att hitta ett nytt arbete. I vissa fall erbjuds även ekonomiskt stöd i form av studiestöd, löneutfyllnad eller avgångsersättning, AGE.

Läs mer om omställningsstödet

Villkor för stöd

Stöd till arbetsgivare

Chefer och ledningsgrupp kan få stöd inför, under och efter en omställning. En omställningssituation med uppsägningar som hanteras på ett bra sätt förkortar tiden i arbetslöshet och skapar bättre förutsättningar för den nya organisationen.  

Treårig försöksperiod

Till och med år 2022 (föränlgt den 15/12 2021)  erbjuder Kyrkans trygghetsråd även stöd till den som blir uppsagd på grund av ohälsa. Läs mer om stöd vid uppsägning på grund av ohälsa.

Stöd till avtalspension

Under samma försöksperiod kan Kyrkans trygghetsråd ge ekonomiskt bidrag till arbetsgivare som kommer överens med arbetstagare om särskild avtalspension.  På detta vis ska en situation med övertalighet lösas så att en yngre medarbetare kan erbjudas fortsatt anställning.

Läs mer om stöd vid avtalspension   

Se även Åtgärder under en treårig försöksperiod

Omställningsavtal

Läs mer i Omställningsavtalet