Om Kyrkans Trygghetsråd

Kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse

Kollektivavtalets parter har kommit överens om att bilda stiftelsen för att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda.

De arbetsgivare som är medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och har betalt den årliga avgiften till trygghetsrådet är anslutna till Kyrkans trygghetsråd. Även arbetsgivare som har hängavtal med Kyrkans trygghetsråds fackliga parter kan ansöka om anslutning.

Trygghetsrådets verksamhet regleras av Omställningsavtalet. En underleverantör har anlitats för att genomföra stöd enligt avtalet.  

Stöd till uppsagda

Alla anställda hos en ansluten arbetsgivare omfattas av avtalet. Vid en omorganisation får de anställda som inte kan erbjudas fortsatt anställning efter ansökan rådgivning och stöd från Kyrkans trygghetsråd. Syftet är att så snart som möjligt, helst innan uppsägningstiden är slut, skapa förutsättningar för att den uppsagda ska hitta en ny anställning, inom eller utanför Svenska kyrkans verksamhetsområde. Läs mer om villkor och vem som omfattas   

Stöd till arbetsgivare

Även arbetsgivare, ledningsgrupp eller HR-ansvarig kan få stöd av Kyrkans trygghetsråd, inför, under och efter en uppsägningssituation. Syftet är att underlätta omställningen både för den som ska sägas upp och för de som är kvar i organisationen, för att den nya verksamheten ska få bra förutsättningar. Läs mer om stöd till arbetsgivare före, under och efter uppsägningar. 

Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer

Arbetsgivare och fackliga representanter har ett stort ansvar för att informera om stödet uppsagda kan få.

Läs mer om stöd till uppsagda

Folder om Kyrkans Trygghetsråd (pdf)

Åtgärder under en  försöksperiod (2020) (pdf)

Omställningsavtalet (pdf)

Årsredovisningar

Kyrkans trygghetsråd årsredovisning 2019

Kyrkans trygghetsråd årsredovisning 2018