Kontakt

Kansli

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi.  

Personal på kansliet

Evelyn Hejlesen 08-737 72 03 
Annika Klingborg (administration) 08 737 72 16 (1–2 förmiddagar/vecka)
Elena Delenklint (ekonomi) 08-737 72 09
 

Beredningsgruppen

Trygghetsrådets beredningsgrupp beslutar om ärenden som gäller tillämpning av avtalet och handlägger omställningsstöd, löneutfyllnad och avgångsersättning, AGE.  

Medlemmar i beredningsgruppen

Evelyn Hejlesen, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
Robert Svec, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
P G Forsberg, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Anna-Lisa Saar, KyrkA
Maria Hansson, Kommunal 
Per Rönnblom, Lärarförbundet 
Nadia Larsson, Akademikerförbundet SSR 
Carl Eos, Vision  

Per-Olof Sorsell, Lärarnas riksförbund

Postadress

Kyrkans trygghetsråd
c/o Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 157
101 23 Stockholm

Fakturaadress

Svenska kyrkans trygghetsråd
c/o Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 157
101 23 Stockholm

Fakturor ska skickas digitalt till följande fakturadress: trygghetsradet@svenskakyrkan.se

Observera att den vanliga fakturaadressen alltid ska framgå på fakturan, även när fakturan skickas med digitalt.