Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

VÄLKOMMEN TILL KYRKANS TRYGGHETSRÅD!

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kontakt

Kansli

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi.  

Personal på kansliet

Evelyn Hejlesen 08-737 72 03 
Annika Klingborg (administration) 08 737 72 16 (1–2 förmiddagar/vecka)
Elena Delenklint (ekonomi) 08-737 72 09
 

Beredningsgruppen

Trygghetsrådets beredningsgrupp beslutar om ärenden som gäller tillämpning av avtalet och handlägger omställningsstöd, löneutfyllnad och avgångsersättning, AGE.  

Medlemmar i beredningsgruppen

Evelyn Hejlesen, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
Robert Svec, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Vakant, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Fredrik Alm, KyrkA
Peter Larsson, Kommunal 
Per-Olof Sorsell, Lärarförbundet 
Eva Gren, Akademikerförbundet SSR 
Vakant, Vision  

Postadress

Kyrkans trygghetsråd
c/o Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 157
101 23 Stockholm

Fakturaadress

Svenska kyrkans trygghetsråds fakturaadress:

Svenska kyrkans trygghetsråd
c/o Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 157
101 23 Stockholm

Fakturor ska skickas digitalt till följande fakturadress: trygghetsradet@svenskakyrkan.se

Observera att den vanliga fakturaadressen alltid ska framgå på fakturan, även när fakturan skickas med e-post.