Grundläggande omställningsstöd - för dig som är uppsagd

Ett steg på vägen till nytt arbete - utifrån de behov som just du har. Sidan är under uppbyggnad.

Du som är uppsagd kan få stöd och hjälp av Kyrkans trygghetsråd på din väg till ett nytt arbete. Stödet kallas grundläggande omställningsstöd och innebär bland annat olika former av rådgivning.

Ansök tillsammans med din arbetsgivare

Du ansöker om grundläggande omställningsstöd stöd tillsammans med din arbetsgivare på den digitala blanketten Ansökan om stöd på grund av arbetsbrist. 

Det här händer när du beviljats stöd

Det första som händer när du beviljats stöd är att du kontaktas av en coach från Randstad Risesmart, en underleverantör som Kyrkans trygghetsråd samarbetar med. Din coach fungerar som ditt bollplank och tillsammans resonerar ni kring vad just du behöver för att få ett nytt arbete.

Detta ingår i grundpaketet

I första hand erbjuds du ett grundpaket med åtgärder. I det ingår exempelvis:      

  • Tillgång till din coach i upp till sex månader
  • Hjälp med att skriva cv
  • Inventera din kompetens – till exempel med intervjuer och tester
  • Guidning till olika branscher och yrken
  • Karriärplanering och personlig rådgivning
  • En handlingsplan för att du ska hitta ditt nya arbete eller för att starta ditt företag
  • Guidning i reglerna som gäller för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan  
  • Seminarier och utbildningar som arrangeras av Kyrkans trygghetsråds underleverantör RiseSmart. 

Särskilda behov

Det kan också vara så att du och din coach bedömer att du behöver mer insatser, som till exempel att träna på anställningsintervjuer, praktikplats, eller längre tid med din coach. Om du har särskilda behov kan Kyrkans trygghetsråd också bevilja psykologstöd eller liknande.  

Handlingsplan

Du och din coach upprättar en handlingsplan med konkreta åtgärder. Planen syftar till att du ska hitta ett nytt arbete eller starta eget företag. Under din uppsägningstid har du rätt att på betald arbetstid träffa din coach och genomföra åtgärder utifrån handlingsplanen.  

Din coach

Coachen arbetar på uppdrag av Kyrkans trygghetsråd och är fristående från din arbetsgivare. Inga personliga uppgifter lämnas vidare av coachen, om ni inte kommer överens om annat. 

Ekonomiskt stöd

Du kan i vissa fall också få ekonomiskt stöd när din anställning har upphört.

Läs mer om ekonomiskt stöd för dig som är uppsagd här.  

Ekonomiskt stöd för kompetensutveckling

Från och med 1 oktober 2022 erbjuder Kyrkans trygghetsråd olika former av studiestöd för att du ska kunna stärka din position på arbetsmarknaden. Läs mer om Ekonomiskt stöd för studier

Tidsbegränsning

Du kan få stöd av Kyrkans trygghetsråd under två år. Om du får ett nytt fast arbete men blir uppsagd även från detta kan du omfattas av efterskydd. 

Mobiltelefon ligger ovanpå två avtal.

Kontakt med Kyrkans trygghetsråd

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi. 

Hantering av personuppgifter

Kyrkans trygghetsråd värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.