För dig med sista anställningsdag före 1 oktober 2022

Det gamla avtalet gäller för dig. Här hittar du all relevant information.

Det nya avtalet om omställnings- och kompetensstöd 22 Svenska kyrkan gäller alla arbetstagare som har sista anställningsdag från och med 1 oktober 2022.

Med andra ord kan man se på månadsskiftet september/oktober som en form av vattendelare. Du som har sista anställningsdag senast 30 september/före 1 oktober 2022 omfattas fortsatt av det gamla  omställningsavtalet.

Läs mer på de villkor och förutsättningar som gäller för dig på dessa sidor: 

Uppsagd

Ansök om stöd

Stöd på vägen till nytt arbete

Ekonomiskt stöd 

Villkor för stöd

Mobiltelefon ligger ovanpå två avtal.

Kontakt med Kyrkans trygghetsråd

Trygghetsrådets kansli består av medarbetare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kansliet tar emot ansökningar och handlägger åtgärder för omställning och ekonomi. 

Hantering av personuppgifter

Kyrkans trygghetsråd värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Kyrkans trygghetsråd och dess uppdrag

Kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse. Den bildades 1984*  av kollektivavtalets parter för att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda och underlätta för Svenska kyrkans arbetsgivare att arbeta med omställning.